Pracujete v neziskovém sektoru? Přihlaste se do programu Community Solutions 2022

Věnujete se tématům transparentnosti, tolerance a řešení konfliktů, životního prostředí či postavení žen ve společnosti – ať už jako pracovník/ce v neziskovém sektoru, nezávislý komunitní leader nebo dobrovolník/ce? Pak máte možnost přihlásit se do programu „Community Solutions“, který vám získat umožní získat zkušenosti během čtyřměsíční odborné stáže v amerických nevládních organizacích a občanských iniciativách.

Program profesního rozvoje pro komunitní lídry, aktivisty a pracovníky nevládních organizací z celého světa financuje Ministerstvo zahraničí USA a koordinuje americká nezisková organizací IREX.

Vše o programu a podmínkách pro přihlášení najdete na stránce organizace IREX: https://www.irex.org/project/community-solutions. Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. října 2021.

Programu se již zúčastnily čtyři Češky, které se v USA věnovaly podobným aktivitám jako jejich domácí organizace:

  • Zora Javorská z brněnského sdružení Nesehnutí, která se věnuje tématu humanizace porodů v České republice (2013 – stáž v American College of Nurse-Midwives, Silver Spring, Maryland)
  • Katarína Klamková z organizace IQ Roma servis, pracující v sociálně vyloučených komunitách v Brně (2015 – stáž v Florida Immigrant Coalition, Miami)
  • Radka Pavlova Hetmankova z organizace Jako doma, která se se věnuje ženám bez domova (2016 – stáž v Peace in the Streets by Kids from the Strees, Seattle)
  • Zdenka Havrlíková, mentorka a zakladatelka organizace Avitenum (2018 – stáž v Good Work Network, New Orleans)

Případné dotazy na program Community Solutions prosím pište na e-mail KnaiblT@state.gov.