Pracujete v neziskovém sektoru? Přihlaste se do programu Community Solutions!

Pracujete v neziskovém sektoru a věnujete se tématům transparentnosti, tolerance a řešení konfliktů, životního prostředí či postavení žen? Pak se přihlaste do programu „Community Solutions“, který vám umožní čtyřměsíční stáž v amerických nevládních organizacích a občanských iniciativách. Program profesního rozvoje pro pracovníky nevládních organizací z celého světa financuje Ministerstvo zahraničí USA a koordinuje nezisková organizace IREX.

Vše o programu a podmínkách pro přihlášení najdete na webových stránkách organizace IREXUzávěrka přihlášek je ve středu 30. října 2019.

Programu se již zúčastnily čtyři Češky, které se v USA věnovaly podobným aktivitám jako jejich domácí organizace: