Americká společnost RCA představila požadavky pro vstup na zdravotnický trh v USA

Steve Kashkett opens a seminar on regulatory and compliance procedures for Czech manufacturers .

Zástupce velvyslance Steve Kashkett zahájil 13. dubna seminář na téma právních norem a regulací týkajících se léků a zdravotnických prostředků při vstupu na americký zdravotnický trh. Prezentace se ujali zástupci americké firmy Regulatory Compliance Associates (RCA) a jejich partnera firmy Eiikon LLC. Čeští výrobci získali bližší informace o požadavcích FDA na výrobce zdravotnických prostředků a léků, o možnosti výroby a distribuce na americkém trhu a o financování z fondů Evropské unie.

RCA je poradenskou společností, která poskytuje služby při řešení shody, zajišťování kvality, vývoje produktů, výroby, výzkumu a vývoje, technických a regulačních výzev pro firmy, které jsou při dovozu do USA vázány předpisy FDA. Firma se specializuje na poskytování služeb v oblasti zdravotnictví, léků, biotechnologií, zdravotnických prostředků, veterinárních léčiv, doplňků stravy a telemedicíny.

Eiikon LLC poskytuje služby v oblasti spolupráce s americkými nákupními organizacemi GPO (Group Purchasing Organization), uzavírání smluv a distribuce nejen na americkém trhu. Firma má rozsáhlou databázi a poskytuje dodavatelům a poskytovatelům zdravotní péče průzkumy trhu, marketingové služby a prodejní strategie. Eiikon je strategickým partnerem firmy Regulatory Compliance Associates.