Posílení transatlantické vazby v oblasti digitální ekonomiky a digitálních dovedností

Velvyslanectví USA v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR uspořádalo 20. listopadu druhý ročník akce Prague Digital Council, která se zaměřila na posílení transatlantického rámce pro digitální ekonomiku.  Program byl součástí iniciativy Týden pro digitální Česko. Velvyslanec Bijan Sabet se připojil k panelu, v němž zasedli viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, ředitel sekce digitální ekonomiky a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, manažerka pro vnější vztahy Amazonu (CZ, RO & SK) Kateřina Štechová a ředitelka pro vnější vztahy společnosti Mastercard Katarína Kakalíková.   

Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu a novému složení Komise a Parlamentu se diskuse zaměřila na aktuální témata digitální politiky a kontext měnících se transatlantických vztahů, spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem při podpoře otevřené výměny v oblasti digitálních služeb, dodavatelských řetězců, konkurenceschopnosti, umělé inteligence, posílení postavení malých podniků a spotřebitelů, digitální gramotnosti a osvojování digitálních dovedností a využití digitalizace jako nástroje pro ekonomickou prosperitu v České republice, EU i v zámoří.  

„Silné transatlantické vztahy mezi Spojenými státy a EU mohou zajistit rovné podmínky v digitální politice a představit vhodnou úroveň regulace, která nastaví ochranné mantinely a zároveň podpoří inovace.  Za tímto účelem bude v příštích několika letech stále důležitější zvyšování digitálních dovedností.  Globální pracovní síla bude muset v příštích několika letech buď rozšířit, nebo nahradit své stávající dovednosti, aby udržela krok se změnami v globální ekonomice.“ Velvyslanec Bijan Sabet