Velvyslanec King zahájil seminář o inovativní léčbě v České republice

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA pořádalo ve spolupráci s neziskovou organizací Revenium seminář s názvem “Perspektivy inovativní léčby v České republice”.

Úvodního slova se ujal velvyslanec Stephen B. King. Mezi přednášejícími byli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstek ředitele VZP David Šmehlík, ředitelka SÚKL Irena Storová, předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, předsedkyně České pneumologické společnosti Martina Vašáková a ředitelka Onko Unie Petra Adámková.

Přednášející se shodli na důležitosti otevřené diskuze mezi všemi zainteresovanými subjekty a představili připravované změny, které umožní brzký vstup na trh pro inovativní a život zachraňující léky.