State Partnership Program (SPP)

Seznam zemí zapojených do State Partnership Program v roce 2016
Seznam zemí zapojených do State Partnership Program v roce 2016
Program partnerství mezi Národními gardami 50 amerických států a armádami 73 zemí

State Partnership Program (SPP) je programem amerického ministerstva obrany (U.S. Department of Defense), který organizuje Národní garda Spojených států amerických (National Guard of the United States) mezi Národními gardami jednotlivých amerických států a partnerskými zeměmi. V roce 2016 bylo do programu zapojeno celkem 73 zemí včetně České republiky, která je od roku 1993 partnerskou zemí Národních gard Texasu a Nebrasky.

Cílem programu je udržování vzájemně výhodné vojenské spolupráce, která má zajistit bezpečnost zúčastněných zemí prostřednictvím výměnných výcvikových aktivit a vzdělávacích programů. Program umožňuje díky obdobné velikosti jednotlivých partnerských zemí a států navázání úzkých kontaktů mezi vojáky a veliteli.

Program SPP vznikl v roce 1991 rozhodnutím Evropského velení USA (EUCOM) navázat vojenskou spolupráci s nově vzniklými pobaltskými republikami (Lotyšsko, Litva, Estonsko) po rozpadu Sovětského svazu. Aby nebyla tato spolupráce považována ze strany Ruské federace za agresi, byly do programu zapojeny Národní gardy, které jsou součástí rezervních složek ozbrojených sil USA. V průběhu 90. let 20. století se do programu zapojila většina postkomunistických evropských zemí. Od roku 2000 se partnerský program začal rozšiřovat i o země Jižní Ameriky, Asie a Afriky.

Americké Národní gardy tvoří část rezervních složek ozbrojených sil USA, většina jejich členů má civilní zaměstnání a službu v Národní gardě vykonávají na částečný úvazek. Jednotky Národních gard jsou v jednotlivých státech a územích a slouží jako součást první linie obrany území Spojených států nebo mohou být povolány při mimořádných událostech, jako jsou hurikány, povodně, zemětřesení apod.

Partnerská spolupráce se týká typicky těchto oblastí

  • Připravenost na katastrofy a krizové řízení
  • Vojenské lékařství
  • Inženýrská činnost týkající chemické, biologické, radiologické, jaderné a kybernetické bezpečnosti
  • Vedení mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru, včetně rekrutace
  • Logistika pozemních i vzdušných vojenských, údržba a bezpečnost
  • Zabezpečení hranic i vzdušného prostoru
  • Udržování důležité infrastruktury a zdrojů obrany
  • Plánování nasazení vojáků a podpora jejich rodin

Současná partnerství v Evropě

V závorce je uveden rok zapojení do programu mezi jednotlivými americkými státy a evropskými zeměmi.

Alabama / Rumunsko (1993)
Kalifornie / Ukrajina (1993)
Colorado / Slovinsko (1993)
Georgia / Gruzie (1994)
Illinois / Polsko (1993)
Indiana / Slovensko (1994)
Iowa / Kosovo (2011)
Kansas / Arménie (2003)
Maine / Černá Hora (2006)
Maryland / Estonsko (1993)
Maryland / Bosna (2003)
Michigan / Lotyšsko (1993)
Minnesota / Chorvatsko (1996)
New Jersey / Albánie (2001)
North Carolina / Moldavsko (1996)
Ohio / Maďarsko (1993)
Ohio / Srbsko (2006)
Oklahoma / Ázerbájdžán (2003)
Pennsylvania / Litva (1993)
Tennessee / Bulgaria (1993)
Texas, Nebraska / Česká republika (1993)
Vermont / Makedonie (1993)