Vládní systém

Kapitol ve Washingtonu D.C. je sídlem amerického Kongresu, který se skládá ze Sněmovny reprezentantů a Senátu.
Kapitol ve Washingtonu D.C. je sídlem amerického Kongresu, který se skládá ze Sněmovny reprezentantů a Senátu.

Spojené státy jsou federální unií 50 států se sídlem federální vlády v District of Columbia. Základním nástrojem americké vlády a nejvyšším zákonem země je Ústava Spojených států. V podstatě stanoví rozdělení pravomocí mezí státy a federální vládu a mezi složky federální vlády. Základní struktura každé složky federální vlády – výkonné, zákonodárné a soudní – ro rozvedená v Ústavě, ale přesná forma není ratifikována.

Vládní moc ve Spojených státech sestává z moci zákonodárné, soudní a výkonné.

Článek 1. Ústavy definuje zákonodárnou moc a svěřuje ji Kongresu Spojených států, sestávajícího ze Sněmovny reprezentantů, v počtu 435 zástupců, jejichž počet z konkrétního státu Unie závisí na velikosti populace tam žijící (poměrné zastoupení), a Senátu, z každého státu dva a celkově 100 zástupců.

Výkonná moc prezidenta je definována ve článku 2. Na výkonu moci se podílí federální vláda a vlády jednotlivých států. V každém státě jsou okresy, městské okrsky, města a vesnice a v každém z těchto útvarů je volená vláda.

Článek 3 vkládá moc soudní do rukou Nejvyššího soudu a soudů podřízených, které může ustavit Kongres, považuje-li to za nutné.

V tomto systému oddělených mocí funguje každá moc nezávisle na sobě, jsou však součástí systému kontrol a pojistek, aby se zabránilo koncentraci moci ve kterékoli z těchto tří složek, a aby byla chráněna práva a svobody občanů.

Například prezident může vetovat zákony schválené Kongresem a prezident nominuje osoby do federálního soudnictví. Nejvyšší soud může prohlásit zákon za schválený Kongresem nebo může prohlásit akt prezidenta za neústavní. A Kongres může obžalovat prezidenta, soudce federálního soudu a soudce ze zneužití moci.