Volební slovníček

Primární volby (Primaries)

Primární volby neboli primárky jsou nominačními volbami, v nichž se vybírá pole kandidátů, kteří se budou ucházet o hlasy voličů ve všeobecných volbách. Vítězství v primárních volbách obvykle vyústí v nominaci nebo schválení kandidáta politickou stranou pro všeobecné volby. Ve státech, které pořádají primárky, se hlasuje ve volebních místnostech prostřednictvím volebních lístků.

Volební shromáždění (caucus)

Volební shromáždění je zasedání na místní úrovni, ve kterém se registrovaní členové politické strany ve městě, obci nebo okresu shromáždí, aby vyjádřili podporu určitému kandidátovi. Pro celostátní nebo národní úřady jsou tato doporučení spojena s určením stranického kandidáta za daný stát. Jednotlivá volební shromáždění, na rozdíl od stranických volebních sjezdů, se konají souběžně na mnoha různých místech. Demokratické i Republikánská strana mají pro stranická volební shromáždění vlastní pravidla. Tato pravidla se mezi jednotlivými státy liší.

Volební sjezd (convention)

Sjezdy jsou jednání organizovaná politickými stranami pro členy dané strany, kteří na nich diskutují o různých otázkách, kandidátech a strategiích kampaně. Tato jednání mohou trvat několik dní.

V prezidentských volbách pak každá strana po skončení primárních voleb v jednotlivých státech uspořádá celonárodní volební sjezd, na němž oficiálně vybere svého prezidentského kandidáta – obvykle jím je kandidát, který si zabezpečil podporu většiny delegátů sjezdu, a to na základě vítězství v primárních volbách. Prezidentský kandidát si pak vybere spolukandidáta, který za danou stranu kandiduje na úřad viceprezidenta.

Politické strany pořádájí celonárodní volební sjezdy pouze v letech, kdy se konají prezidentské volby. V ostatních letech obvykle pořádají menší sjezdy na úrovni státu.

Všeobecné volby

Volby, v nichž mají voliči rozhodnout mezi kandidáty navrženými v primárních volbách (tedy stranických volbách, někdy též označovaných jako volební shromáždění) do federálního, státního a/nebo místního úřadu. Cílem všeobecných voleb je provést konečný výběr z různých kandidátů, kteří byli nominováni stranami nebo kteří kandidují jako nezávislí (nejsou tedy spojeni s hlavními politickými stranami), nebo, jak je tomu v některých případech, z doplněných kandidátů, kteří nebyli na volebním lístku.

Hlasovat ve volbách lze také o různých opatřeních, jako jsou například navrhované právní úpravy (referendum), emise dluhopisů (o schválení půjčky peněz pro veřejné projekty) a mandát vlády v dalších věcech.

Sbor volitelů (Electoral College)

Sbor volitelů je skupina občanů určených jednotlivými státy k tomu, aby hlasovali pro prezidenta a viceprezidenta v zastoupení občanů daného státu. Proces výběru sboru volitelů se mezi jednotlivými státy liší, ale většinou politické strany nominují volitele na celostátním stranickém sjezdu nebo hlasováním na zasedání ústředního výboru strany. Voliči v každém státě vyberou volitele při hlasování pro prezidenta a viceprezidenta v den všeobecných voleb. Prezidenta tedy volí sbor volitelů, nikoli lidové hlasování, ale obě hlasování jsou úzce spjata.

Slon a osel — symboly amerických politických stran

Republikánskou stranu představuje slon, Demokratickou stranu osel. Oba obrazy vytvořil politický karikaturista Thomas Nast pro vydání týdeníku Harper týdeník v roce 1874. Nast namaloval rabiátského slona, který měl vyjadřovat „republikánský hlas“. Republikáni ho rychle přijali za symbol své strany.

V jiné karikatuře Nast kritizoval demokraty za to, že posmrtně ostouzejí jednoho z republikánů, vyobrazením demokratické strany jako osla nebo mezka (zvířata považovaná za tvrdohlavá a hloupá), který kope do lva (zesnulého republikána). Demokratická strana, která prokázala smysl pro humor, přijala zvíře za svůj symbol, přičemž poznamenala, že má mnoho vynikajících vlastností, například že se snadno nevzdává.

Další volební výrazy najdete v angličtině v článku Glossary of U.S. Election Terms.