Politika & historie

Pohlednice připomínající vznik samostatného Československa s portréty prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Woodrowa Wilsona. (zdroj Woodrow Wilson Presidential Library Archives)
Pohlednice připomínající vznik samostatného Československa s portréty prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Woodrowa Wilsona. (zdroj Woodrow Wilson Presidential Library Archives)

Partnerský vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou vznikl před více než 95 lety, když Tomáš Garrigue Masaryk a Woodrow Wilson uzavřeli přátelství a spojenectví ve věci demokracie. Toto česko-americké partnerství má hluboké kořeny ve společných ideálech obou zemí.

Velvyslanectví Spojených států v Praze spolupracuje s Českou republikou na posílení tohoto partnerství tím, že podporuje zásadní cíle, jimiž jsou regionální stabilita, hospodářská prosperita a přechod k demokracii v České republice i ve střední Evropě. Svou diplomatickou i veřejnou činností usiluje velvyslanectví Spojených států o zajištění regionální stability pomocí společné angažovanosti v bezpečnostních organizacích, jako je NATO a OBSE.

Napomáháme hospodářské aktivitě tím, že podporujeme obchodní vazby s Českou republikou a propagujeme americké investice do České republiky. Aktivně pomáháme při přechodu k opravdové demokracii, která podněcuje občanskou aktivitu, právní reformu a respekt k lidským právům. Naše historické partnerství dnes žije a vzkvétá i za pomoci působení velvyslanectví Spojených států v České republice.

Americké centrum

Informace o Spojených státech amerických zprostředkovává Americké centrum, kulturní středisko Velvyslanectví USA, které nabízí široké veřejnosti knihovnu a studovnu a pravidelně organizuje přednášky amerických akademiků a umělců, kulaté stoly, panelové diskuse, semináře a konference věnované americké historii, politice, vědě, technice i přírodním krásám USA.

K pravidelným kulturním programům patří promítání amerických filmů a výstavy umělců spjatých se Spojenými státy. Americké centrum pořádá také speciální programy pro školy. Informace o Americkém centru najdete na www.americkecentrum.cz.

Úřad velvyslanectví sídlí v historickém Schönbornském paláci na Malé Straně v Praze, v ulici Tržiště 15.

Americké centrum sídlí v 1. patře Vratislavského paláce, v ulici Tržiště 13, v těsném sousedství Velvyslanectví USA.