Měsíc afroamerické historie

Black History Month
Black History Month

Měsíc afroamerické historie (National African American History Month) připomíná každý únor Američanům boj miliónů Afroameričanů za rovnoprávnost a jejich přínos americké kultuře a politice.

Američtí prezidenti při této příležitosti vydají prohlášení a po celých Spojených státech se konají akce připomínající historii a významné osobnosti a události v historii Afroameričanů. V roce 2003 podepsal prezident George W. Bush zákon o založení Smithsonian Institution’s National Museum of African American History and Culture, který byl ve Washigtonu, D.C. otevřen v září 2016.

Měsíc afroamerické historie je slaven od roku 1976, kdy ho u příležitosti dvoustého výročí založení Spojených států amerických oficiálně uznala americká vláda. Prezident Gerald R. Ford při této této příležitosti Američany vyzval, aby „využili této příležitosti a ocenili příliš často opomíjené úspěchy černých Američanů ve všech oblastech v celé historii.“

Iniciátorem myšlenky oslav úspěchů Afroameričanů byl historik Carter G. Woodson, který založil v roce 1926 Týden černošské historie (Negro History Week) v druhém únorovém týdnu, kdy se narodili dva významní bojovníci za zrušení otroctví — prezident Abraham Lincoln a afroamerický reformátor Frederick Douglass.

Woodson si jako potomek otroků uvědomoval, že boj za rovnoprávnost Afroameričanů a úspěchy, kterých Afroameričané dosáhli, byly ignorovány nebo dezinterpretovány. Založil proto Asociaci pro studium afro-amerického života a historie (Association for the Study of African American Life and History), která podporovala zkoumání afroamerického historie, vydávala vědecký časopis The Journal of Negro History a každoročně určuje téma Měsíce černošské historie.

Tématem pro rok 2016 jsou významná místa afroamerické historie.