100 let americko-českých vztahů

Logo of the Centennial of U.S.-Czech Relations

Rok 2018 je rokem 100. výročí založení Československa a také začátkem oficiálních americko-českých diplomatických vztahů. Velvyslanectví USA v Praze si toto výročí bude připomínat v průběhu celého roku 2018 podporou projektů zaměřených na americko-české přátelství a historii a účastí na akcích, které připomenou americko-české partnerství.

USA podporovaly vznik samostatného československého státu od začátku roku 1918: první samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na základě zásady sebeurčení národů a vzniku etnických státních hranic nezávisle na výsledcích první světové války, kterou formuloval americký prezident Woodrow Wilson ve čtrnácti bodech přednesených 8. ledna 1918 na zasedání Kongresu USA.

Ve Spojených státech byla podepsána 30. května 1918 Pittsburská dohoda, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě. V Pittsburghu ji podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem, který také text dohody při této své návštěvě USA zformuloval.

Tomáš Garrigue Masaryk po svém zvolení prvním českoslovskéhom prezidentem 14. listopadu 1918 použil americkou ústavu jako vzor první československé ústavy. Díky Masarykově koncepci vycházející z euroamerického pojetí demokracie, se Československo stalo jednou z prvních evropských úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha stran.

Masaryk měl silnou vazbu ke Spojeným státům také prostřednictvím svého sňatku s Američankou Charlotte Garrigue a také díky svému pobytu na univerzitě v Chicagu v letech 1902 a 1907.

Masaryk & America book cover

Více o vztahu T. G. Masaryka ke Spojeným státům americkým si můžete přečíst v publikaci Masaryk & America: Testimony of a Relationship (PDF, 7.6 MB) vydané Kongresovou knihovnou v roce 1988 u příležitosti 50 let od úmrtí TGM, autorem je George Kovtun.

Tato stránka bude nabízet v roce 2018 informace o akcích připomínajících 100. výročí americko-českých vztahů a naší podpoře oslav České republiky založení samostatného Československa.

Každý měsíc se zaměříme na určitou oblast česko-americké spolupráce:

 

Leden Věda a výzkum, technologie, matematika (STEM)
Únor Češi v Americe / Imigrace a začleňování minorit
Březen Rovnoprávnost mužů a žen
Duben Sport
Květen Bezpečnostní spolupráce / Oslavy osvobození
Červen Budování obchodních vztahů
Červenec Kulturní výměny
Srpen Svoboda a demokracie
Září Vojenská spolupráce / Dny NATO v Ostravě
Říjen 100. výročí založení Československa
Listopad Měsíc podnikání
Prosinec Sociální odpovědnost