Chlaponice

Vojenský atašé John Burbank se zúčastnil 3. června slavnostního odhalení památníku u Chlaponic na Písecku.