Oslavy 100 let americko-českých vztahů

Velvyslanec King zahajuje oslavy výročí 100 let americko-českých vztahů na rezidenci amerických velvyslanců 11. prosince 2017.

Velvyslanectví USA oslaví v roce 2018 sto let bilaterálních vztahů mezi Spojenými státy a Českou republikou. Byl to president Woodrow Wilson a jeho administrativa, kteří byli nápomocni Tomáši Garrigue Masarykovi, když utvářel nové a nezávislé Československo v roce 1918. Masaryk a další prominentní Češi a Slováci podepsali 31. března 1918 Pittsburskou dohodu.

Během slavnostní recepce k tomuto výročí velvyslanec USA Stephen King uvedl, že „propojení Ameriky s Českem je hlubší a obšírnější než bylo během prvních historických dnů Československa. Především jsou naši lidé spojenci, partnery a přáteli. Po obchodní stránce jsou Spojené státy jedním z největších zahraničních investorů, který vytvořil v Česku řadu pracovních příležitostí. Naše partnerství zasahuje do oblastí vzdělávání, výzkumu a kultury. Česká pobočka Fulbrightovy komise oslavila čtvrtstoletí organizování akademických výměnných pobytů. Spojené státy podporovaly Českou republiku při budování demokratických institucí po pádu Berlínské zdi a především po Sametové revoluci.“

Velvyslanectví spolupracuje s mnoha partnery na akcích, které výročí připomenou. Prostřednictvím speciálního grantového programu už také podpořilo řadu projektů, jako jsou konference, výstavy anebo představení, které jsou připravované v souvislosti s oslavami sta let americko-českého partnerství. „Centennial Award“ obdrží příští rok ti čeští občané, kteří přispěli významnou měrou k prohloubení vzájemných vztahů. Každý měsíc příštího roku bude věnován určité oblasti česko-amerických vztahů: vědecko-technologická spolupráci (v lednu), sportu – hlavně baseballu (v dubnu), akcím připomínajícím konec II. světové války (v květnu) anebo našem silnému bezpečnostnímu spojenectví (během zářijových Dnů NATO).

Během recepce velvyslanec King slavnostně odhalil logo, které bude při příležitosti sta let americko-českých vztahů ambasáda používat. Na začátku příštího roku, 1. ledna 2018, velvyslanectví také spustí speciální webové stránky k tomuto výročí. Více na cz.usembassy.gov/100let.