Nový americký velvyslanec hostil recepci pro absolventy programu IVLP

Ambassador Schapiro opens the annual IVLP reception at the U.S. Ambassadors' residence.

Nový americký velvyslanec Andrew Schapiro uspořádal 29. září recepci pro absolventy mezinárodního grantového programu “International Visitor Leadership Program” (IVLP),  který financuje Ministerstvo zahraničních věcí USA.

V projevu k účastníkům velvyslanec zmínil, že se těší osobně poznat absolventy programu, a pozdravil účastníky, kteří na IVLP programy do Spojených států teprve pojedou. Velvyslanec Schapiro se zajímal také o činnost výboru Českého klubu absolventů IVLP a seznámil se s jeho předsedkyní Jitkou Schmiedovou a členy výboru.

Po oficiálním zahájení  velvyslanec Andrew Schapiro hovořil  s jednotlivými účastníky. Absolventi se na recepci měli možnost seznámit i s novým radou pro tiskové a kulturní záležitosti Raymondem Castillou a dalšími americkými diplomaty.

Člen výboru klubu Václav Sochor přítomné informoval o konferenci organizace evropských asociací absolventů amerických programů (ENAM), která se konala 11. a 12. července v Tbilisi a na níž Český Klub absolventů IVLP reprezentoval.