Lincoln Home National Historic Site

Lincoln Home National Historic Site ve Srpngfieldu, Illinois, je chráněným historickým místem, kde žil v letech 1844 až 1861 Abraham Lincoln . Foto Tim Brown