Naše Amerika. Naše příběhy. Všichni jsme imigranti.

U.S. Embassy Prague diplomats share their personal stories on immigration.

Diplomaté Velvyslanectví USA sdílejí své osobní příběhy o imigraci.