Náměstek ministra zahraničí USA jednal v Praze o zlepšení kontroly nad vývozem zbraní

Mr. Simon Limage, Deputy Assistant Secretary for International Security and Nonproliferation with the United States Department of State

Vlády Spojených států amerických, Kanady a České republiky společně zaštítily 15. Mezinárodní konferenci o kontrole vývozu strategického materiálu, nazvanou „Kontrola vývozu strategického materiálu: Aktivní účast v mezirezortních partnerstvích a mezinárodních aliancích“. Konference proběhla ve dnech 2. až 4. listopadu 2016 v Praze. Cílem konference je prohloubit schopnost vlád po celém světě účinně kontrolovat obchod strategickým materiálem za účelem boje proti šíření zbraní hromadného ničení a proti nezákonnému a bezohlednému transferu konvenčních zbraní.

Tato mezinárodní konference přivedla k jednacímu stolu 220 státních úředníků z více než 80 zemí světa, odborníky z řad mezinárodních i nevládních organizací i zástupce průmyslu. Účastníci posuzovali důsledky posledního vývoje v oblasti kontroly vývozu strategického materiálu a účinnost souvisejících praktik vymahatelnosti práva. V průběhu konference účastníci identifikovali nově vznikající výzvy a hrozby v oblasti šíření zbraní hromadného ničení a shodli se na důležitosti dodržování pravidel mezinárodních kontrolních režimů i na nutnosti realizace účinných kontrol obchodu strategickým materiálem za účelem nešíření zbraní hromadného ničení. Z jednání byl patrný zájem o sdílení zkušeností za účelem mezirezortní koordinace a též komunikace se zástupci průmyslu a soukromého sektoru.

Záměrem této konference bylo nabídnout platformu k nalezení společných výzev, ke sdílení zkušeností i prostor pro diskuzi o praktických řešeních, a k vybudování vzájemně propojené komunity pracovníků činných v oblasti kontroly obchodu strategickým materiálem za účelem boje proti šíření zbraní hromadného ničení. V souladu s požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1540 účastníci konference vyzdvihli důležitost prevence transferu strategických komodit do zemí, které se zásadou nešíření neřídí, a teroristickým organizacím, kontroly tranzitního obchodu se strategickým materiálem, a rovněž dodržování mezinárodních předpisů souvisejících s bojem proti financování šíření zbraní hromadného ničení. Během praktických cvičení se simulovaným scénářem reálných situací si účastníci v praxi ověřili význam propracovaných pravidel licenčního řízení, důležitost aktivního zapojení průmyslových podniků v licenčním řízení, smysl mezinárodní spolupráce i na míru vypracované metodologie vymahatelnosti práva přizpůsobené dané zemi.

Organizátorské státy na konefernci reprezentovali pan Ivo Šrámek, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Jeho Excelence Andrew H. Schapiro, velvyslanec USA v České republice, Její Excelence Barbara Richardson, velvyslankyně Kanady v České republice, pan Simon Limage, zástupce náměstka ministra pro mezinárodní bezpečnost a nešíření zbraní hromadného ničení z Ministerstva zahraničních věcí USA.

Pro podrobnější informace navštivte stránky http://www.state.gov/strategictrade.

Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro (uprostřed) a Simon Limage, zástupce náměstka ministra pro mezinárodní bezpečnost a nešíření zbraní hromadného ničení z Ministerstva zahraničních věcí USA (napravo)
Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro (uprostřed) a Simon Limage, zástupce náměstka ministra pro mezinárodní bezpečnost a nešíření zbraní hromadného ničení z Ministerstva zahraničních věcí USA (napravo)
Účastníci 15. Mezinárodní konferenci o kontrole vývozu strategického materiálu
Účastníci 15. Mezinárodní konferenci o kontrole vývozu strategického materiálu
Účastníci 15. Mezinárodní konferenci o kontrole vývozu strategického materiálu
Společné foto účastníků 15. Mezinárodní konferenci o kontrole vývozu strategického materiálu