Myslíte si, že víte vše o zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

Ambassador Andrew Schapiro and U.S. Embassy's Political Officer Alex Barrasso at the opening of conference on integration of people with visual impairments into the workforce. (photo U.S. Embassy Prague)

V pondělí 9. listopadu uvedl velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro konferenci o integraci osob se zrakovým postižením do pracovního procesu s využitím moderních technologií.

„Tato konference ukazuje, jak soukromé firmy, vládní úřady, neziskové organizace i zastupitelské úřady jako ten náš začleňují osoby se specifickými potřebami do svých pracovních týmů. A tento proces nejen podporuje rozmanitost, ale i obohacuje pracovní týmy o členy s výjimečnými dovednostmi a jedinečnými zkušenostmi.“

Konferenci pořádal Nadační fond Českého rozhlasu Světluška a Raná péče EDA, o. p. s. v těsné spolupráci s firmami Apple Česká republika a IBM Česká republika a pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze.

Konference s názvem „Myslíte si, že víte vše o zaměstnávání osob se zdravotním postižením?“ se zúčastnilo přes 30 zástupců soukromých firem. Hosté v úvodu přivítali velvyslanec Schapiro, ředitelka Rané péče EDA Petra Mžourková a ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Svěluška Přemysl Filip.

Během první části představil Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, právní rámec zaměstnávání osob s postižením a nabídl manažerům lidských zrdojů v publiku několik tipů, jak osoby se specifickými potřebami efektivně začlenit do svých pracovních týmů.

V následující části ukázali dva experti společnosti Apple Daniela Rubio a Karel Giebisch (oba nevidomí), jak používají moderení technologie v každodenních situacích i v práci. Oba jasně předvedli, že osoby se zrakovým handicapem mohou plnohodnotně používat běžné elektronické přístroje, vytvářet prezentace, editovat videa, a dokonce i fotografovat.

Ve třetí části promluvil Štěpán Lukeš, HR manažer společnosti IBM, o výhodách diverzitních pracovních týmů a jeho nevidomý kolega Zdeněk Barlok, prodejce IBM plynný v pěti světových jazycích, se s posluchači podělil o svých pracovních zkušenostech a o cestě, která předcházela získání velmi dobře placené pozice na plný úvazek u společnosti IBM.

Konferenci zakončl Petr Mára, certifikovaný školitel firmy Apple, který publiku předvedl elektronické přístroje vybavené technologiemi, jež nevidomým umožňují snadnou orientaci, a nejpozoruhodnější aplikace nejen pro osoby se zrakovým postižením.

Měli jsme radost, že řadu hostů osobní příběhy prezentujících inspirovaly. A doufáme, že podobné akce budou krůček po krůčku napomáhat integraci osob s postižením do pracovních týmů všeho druhu.