Velvyslanectví udělilo cenu Alice Garrigue Masarykové za lidská práva Marii Gottfriedové

Ambassador Schapiro presents the Alice Garrigue Masaryk Award to Marie Gottfriedová.

V předvečer Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince) předal velvyslanec USA Andrew H. Schapiro Cenu Alice Garrigue Masarykové za práci v oblasti lidských práv ředitelce základní školy v Trmicích Marii Gottfriedové za úspěšnou realizaci inkluzivního vzdělávání, jeho podporu a šíření této dobré praxe.

„Marie Gottfriedová jakožto ředitelka základní školy Trmice již deset let úspěšně realizuje inkluzívní vzdělávání, které se stalo její životní prioritou. Věří, že ke každému žákovi by mělo být přistupováno individuálně nehledě na jeho původ, a každý žák by měl mít stejný přístup ke svému učiteli či asistentovi, kteří zajišťují jeho individuální potřeby. A to se základní škole Trmice zásluhou paní ředitelky Marie Gottfriedové daří. Stejně jako laureáti ceny z minulých let nám svou prací připomíná, že lidská práva nejsou pouze abstraktním pojmem, ale principem, který si žádá akci. Jejich naplňování vytváří bezpečnější, demokratičtější a bohatší svět,“ řekl na slavnostním předání ceny velvyslanec Schapiro.

Velvyslanectví USA zahájilo udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové v roce 2004 jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost.

Cena je pojmenována po Alici Garrigue Masarykové, významné Čecho-Američance a zakladatelce Československého červeného kříže, jako pocta jejímu úsilí v boji proti sociální nespravedlnosti a její osobní odvaze při prosazování lidských práv. Alice G. Masaryková patří k významným symbolům naší společné historie a ztělesňuje dlouhodobou oddanost České republiky lidským právům, včetně občanských a politických práv, doma i v zahraničí.

V minulosti cenu obdrželi Oldřich Kužílek, sdružení Romea, Czeslaw Walek, Anna Šabatová, David Ondráčka, Igor Blaževič, Lucie Sládková, Kumar Sri Vishwanathan, Jiří Kopal, týdeník Respekt a Klára Kalibová.