Manželka velvyslance navštívila Kliniku popáleninové medicíny v Praze

Tamar Newberger, Ambassador’s wife, visits the Vinohrady Hospital Burn Center in Prague on February 18, 2016.

Na návštěvě Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 18. února Tamar Newbergerová ocenila vysokou kvalitu poskytované péče touto institucí. Paní Newbergerová řekla: „Toto moderní centrum popáleninové medicíny, kde pracují starostliví profesionálové, je výborný příklad technologické dovednosti a mimořádné oddanosti Čechů pro svoji práci.“

Manželka velvyslance Tamar Newbergerová hovoří s jedním z pacientů