Kulturní atašé se zúčastnila oslav 70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty

Cultural Attaché Sherry Keneson-Hall and two U.S. veterans attended commemorative events of the air battle over White Carpathian Mountains.

Kulturní atašé Sherry Keneson-Hall se 30. srpna zúčastnila jako zástupkyně velvyslanectví oslav 70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty, během níž bylo sestřeleno 10 amerických letadel a zahynulo 41 amerických letců. Tato bitva patří k nejvýznamnějším leteckým bitvám v regionu.

Zástupci místní správy, členové různých organizací a občané společně zorganizovali několik vzpomínkových akcí, které připomněly události před 70 lety a vzdaly hold padlým vojákům. Dva legendární veteráni této letecké bitvy, Loy Dickinson a Chuck Childs, kteří oba překročili devadesátku, podnikli dlouhou cestu z USA, aby se oslav mohli osobně zúčastnit.

Bohatý program zahrnoval vzpomínkový akt v Šanově a návštěvu místního Leteckého muzea, program v muzeu v Bojkovicích, kde byla představena kniha Vlastimila Hely „Umírali za naši svobodu“, shromáždění v Přečkovicích u domu rodiny Pešátovy, která ukrývala sestřeleného amerického letce.  Vyvrcholením programu bylo odhalení nového památníku na hřbitově v Rudicích a polní mše na planině poblíž Rudic, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner.  Vzpomínkových akcí se zúčastnili stovky místních občanů, aby uvítali veterány, uctili památku padlých a zavzpomínali spolu s pamětníky.