Kulturní atašé Erik Black se zúčastnil slavnostního odhalení památníku osvobození v Domažlicích