Kulturní atašé Erik Black se zúčastnil slavnostního odhalení památníku osvobození v Domažlicích

Kulturní atašé Erik Black a zástupci amerických skautů se zúčastnili slavnostního odhalení památníku osvobození americkou armádou v Domažlicích.
Iniciativa k vytvoření tohoto díla vzešla od rodin čtyř amerických veteránů, kterým bylo v roce 2016 udělené čestné občanství města Domažlice. Příbuzní Matta Konopa, Roberta Gilberta, Jamese Duncana a Hermana Geista uspořádali v Americe sbírku na pořízení uměleckého díla s úctyhodným výsledkem – 20 tisíc dolarů. Město Domažlice doplatilo podobnou částku. https://bit.ly/3uWH4Vl