Konference velvyslanectví představila příklady dobré praxe integrace menšin

Chargé d’Affaires Steven Kashkett opens the conference held at the Lichtenstein Palace in Prague.

V Lichtenštejnském paláci v Praze se v pondělí 2. června sešlo přes sto účastníků konference zaměřené na integraci menšin. Ministři, starostové, státní úředníci, aktivisté z České a Slovenské republiky a zástupci diplomatického sboru si vyměňovali své zkušenosti, které získali při svých snahách sblížit různé komunity.

Konferenci pořádánou pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera zahájil chargé d’affaires Velvyslanectví USA Steven Kashkett. Dále vystoupili ministr Jiří Dienstbier, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a první náměstek ministra vnitra Jan Sixta. Konferenci moderoval ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Photo of Steven Kashkett and Drahomíra Miklošová
Chargé d’Affaires Steven Kashkett předává starostce Obrnic Drahomíře Miklošové čestnou plaketu.

Konference vytvořila prostor pro praktickou diskusi a výměnu tvůrčích řešení a zároveň nabídla příklady jak a proč poskytovat sociální služby, jak a proč zakládat sociální firmu či vytvářet koncepty sociálního bydlení. Nabídla také informaci o tom, jakou podporu a nástroje nabízejí různá ministerstva, policie a nevládní organizace místním samosprávám nejen v době lokálních nepokojů, ale v průběhu celého roku.

Starostové a další zástupci měst a obcí z České a Slovenské republiky, kteří nejlépe znají dlouhodobé důsledky toho, když se problémy neřeší, se podělili o své zkušenosti, popsali jimi implementované projekty a také dopady některých platných zákonů na romskou menšinu. Všichni řečníci — mezi nimiž byla například starostka Obrnic Drahomíra Miklošová, starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a David Beňák, vedoucí sociálního odboru MČ Praha 14 — se shodli, že jakákoliv integrace si vyžaduje komplexní řešení.

Večer předal chargé d’affaires Steven Kashkett starostce Obrnic Drahomíře Miklošové čestnou plaketu, kterou podpořil její nominaci na prestižní cenu udělovanou každoročně ministrem zahraničních věcí USA odvážným ženám. Drahomíra Miklošová byla nominována za svou vytrvalost v boji proti stereotypům a diskriminaci romské menšiny v severních Čechách a za snahu prosazení lepšího vládnutí pro všechny občany, bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost.

Konferenci společně pořádaly Velvyslanectví USA v ČR a Agentura pro sociální začleňování za podpory obecně prospěšné společnosti ROMEA.