Klub absloventů výměnných programů IVLP slaví 5. výročí

The Czech International Visitor Leadership Program (IVLP) Alumni Club celebrated its fifth anniversary of its founding on May 15 at the American Center in Prague.

Klub absloventů výměnných programů IVLP (International Visitor Leadership Program) oslavil páté výročí svého založení v Americkém centru 15. května. Předsedkyně Klubu Ivana Šabatová připravila oslavu jako networkingovou konferenci, které se zúčastnila řada významných absolventů programu.

Zástupce chargé d’Affaires velvyslanectví Ray Castillo při této příležitosti zrekapituloval úspěchy klubu, do kterého se mohou zapojit všichni absolventi kteréhokoli výměnného programu, na který byli vysláni velvyslanectvím do USA: “Neustále narůstá počet členů klubu i počet různých akcí, na kterých klub spolupracoval s Velvyslanectvím Spojených států v Praze.”

Acting Deputy Chief of Mission Ray Castillo and IVLP Club President Ivana Šabatová
Acting Deputy Chief of Mission Ray Castillo a IVLP Club President Ivana Šabatová