Kalifornští vinaři představili v Praze 117 vín

Vybraní profesionálové z oboru ochutnávali rozmanitý výběr červených, bílých a šumivých kalifornských vín v rezidenci velvyslance USA Stephena Kinga. Ochutnávka vín, kterou zorganizovala Zemědělská kancelář Velvyslanectví USA ve spolupráci s místním dovozcem kalifornských vín, Janem Ečerem (Californian Wines a.s.) představila 117 různých vín z 28 vinařství. Mnozí zástupci těchto vinařství přijeli do České republiky osobně předvést a nalít svá špičková vína.

Kalifornská vína mají 97procentní podíl na celkovém vývozu vín z USA. Podle Kalifornského vinařského instututu v roce 2017 dosáhly příjmy kalifornských vinařů z exportu vín hodnoty 1,53 miliardy dolarů a vyvezlo se 380 milionů litrů (42,2 milionů balení po šesti lahvích) vína. Vývozy do České republiky ve stejném období dosáhly 80 tisíc litrů a hodnoty 490 tisíc dolarů, podle záznamů Českého statististického úřadu.

Vysoce kvalitní vína pěstovaná a vyráběná v jedinečných geografických podmínkách Kalifornie si pomalu, ale jistě, budují svou reputaci a cestu k českým spotřebitelům s ambiciózním životním stylem.