Jennifer Bachus: Nehledět na schody, vystoupat po nich

Mladá fronta Dnes – chargé d´Affaires Jennifer Bachus
08. 12. 2021

Demokracie nevzniká náhodou. Musíme ji bránit, bojovat za ni, posilovat ji a obnovovat ji. To řekl prezident Joe Biden, když svolával na 9. a 10. prosince Summit pro demokracii, virtuální setkání na nejvyšší úrovni. To spojí dohromady čelné představitele vlád, občanských společností a soukromého sektoru k podpoře programu demokratické obnovy, který v průběhu jednoho roku bude řešit hrozby pro demokratické státy.

Český příklad nám 32 let po sametové revoluci dokazuje, čeho mohou občané dosáhnout, pokud usilují o demokracii a svobodu. Slova bývalého prezidenta Václava Havla stále platí: „Jediná spása dnešního světa je v rychlém šíření základních myšlenek demokracie, lidských práv, občanské společnosti a volného trhu.“

Tato vize, doufejme, přiměje vlády k vyhlášení nových smysluplných iniciativ v rámci následujících tří pilířů – posílení demokracie, boje proti korupci a podpory úcty k lidským právům. Berme to také jako výzvu k vytvoření inkluzivnější budoucnosti. Zvažujeme závazky zaměřené na svobodná a nezávislá média, boj s korupcí, podporu demokratických reformátorů, využití technologií k posílení demokracie a na obranu demokratických voleb.

Česká republika jako stabilní demokracie a spojenec v NATO vede příkladem. Jako člen Koalice mediální svobody (Media Freedom Coalition), Koalice svobody na internetu (Freedom Online Coalition) a stoupenec Asistenčního fondu organizacím na obranu občanské společnosti v nesnázích (Lifeline: Embattled Civil Society Organizations Assistance Fund) podporuje Česká republika svobodná média, demokratické volby a občanskou společnost. Jako země, která bojovala za demokratické hodnoty a lidská práva a nadále je brání po celém světě, slouží Česko jako naděje pro ty, kteří nadále bojují za svobodu a důstojnost.

Vážíme si českého přínosu pro transatlantickou bezpečnost a obdivujeme práci, která zde byla vykonána na posílení obrany proti ekonomickému nátlaku a hybridním hrozbám. Jsem si jistá, že naši čeští partneři se summitu zúčastní s kreativními nápady a odhodláním, a já se na náš společný akční rok už těším.

Vlády nemají na všechno odpověď, a proto se summitu zúčastní i lídři občanských společností. Česká zkušenost s Chartou 77 a odvážné úsilí dnešních občanských vůdců dokazují sílu angažovaných občanů. Ve zdravé a sebevědomé demokracii spolupracují občanské společnosti s vládou na řešení problémů. Zde v České republice bude velvyslanectví USA pokračovat ve své dlouholeté podpoře občanské společnosti prostřednictvím grantů a sdílených programů, které vycházejí z našeho partnerství s českou vládou. Během příprav na summit a náš program demokratické obnovy hledám inspiraci u Václava Havla, který řekl: „Vize není všechno, je třeba ji spojit s odvahou. Nestačí dívat se vzhůru na schody, je třeba po nich vystoupat.“