IVLP Michl Kohout

Kulturní atašé zahajuje diskusi Pavla Kohouta a Aleše Michla. (foto Velvyslanectví USA)