Jak nastavit integrovanou léčbu v oblasti obezity a diabetu?

V rezidenci velvyslance USA proběhlo diskusní setkání Institutu pro veřejnou diskusi, na kterém se potkali přední čeští lékaři, zástupci Ministerstva zdravotnictví, pojišťoven i zahraničních obezitologických center. Velvyslanec Stephen King, obchodní radová Christina Sharkey a další hosté si vyslechli přednášky Doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D z VFN, prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc. z UVN, MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. z VFN a Ignace Janssena z The Dutch Obesity Clinic (NOK).

Následné panelové diskuse se zúčastnili také prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA z České lékařské společnosti JEP, Ing. et Ing. Lenka Poliaková,  MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, MUDr. Martin Hrubý z Krajské nemocnice Liberec aMUDr. Pavel Hroboň, M.S. z Advance Healthcare Management Institute. Diskusi moderoval MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident CzechMed.

Extrémní obezita, která je nejen zdravotnickým, ale i sociálním a ekonomickým problémem, je považována za epidemii 21. století. Podle Světové zdravotnické organizace kvůli extrémní nadváze ročně na světě umírá až 3 000 000 lidí.