International Education Week je příležitostí získat informace o studiu v USA

Logo Týdne mezinárodního vzdělávání

Třetí listopadový týden je už po patnácté vyhlášen americkým ministerstvem zahraničí Týdnem mezinárodního vzdělávání(International Education Week), který je příležitostí seznámit se s možnostmi studia ve Spojených státech a mezinárodních výměnných programech s USA.

Fulbrightova komise společně s Americkým centrem pro vás připravili několik programů: v pondělí 24. listopadu se můžete v Americkém centru dozvědět o stipendiích na studia v USA, v úterý 25. listopadu pak o grantových programech podporující vědeckou spolupráci mezi ČR a USA.

Česko-americká spolupráce v oblasti vzdělávání v roce 2013:

  • V  roce 2013 odjelo studovat do Spojených států přes 700 českých vysokoškolských studentů.
  • Počet českých studentů neuniverzitních studijních programů ve Spojených státech vzrostl v roce 2013 o 15,2 % a počet studentů na odborných praxích v USA stoupl o 34,9 %.
  • V roce 2013 se zvýšil počet amerických studentů studujících v České republice o 2,2% na celkem 3 552 amerických studentů.
  • Počet zahraničních studentů studujících v USA byl v akademickém roce 2013/2014 na historickém maximu s 886 052 studenty.
  • Více statistických údajů najdete na stránce Open Doors Fast Factsnebo v tomto přehledu (PDF, 254 kB).