Iniciativa EMPOWER HER

EMPOWER HER je společná iniciativa Ministerstva obchodu USA/Global Markets a Amchams v Evropě, která podporuje spolupráci v oblasti posílení postavení žen a rovnosti žen a mužů. Program byl zahájen s cílem vyzdvihnout úsilí firem v oblasti diverzity, inkluze a společenské odpovědnosti firem v globální ekonomice a  připojit se k úsilí o zajištění rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Mnoho členských společností AmCham již dlouhodobě pracuje na vytváření a realizaci programů a iniciativ, které tyto cíle podporují. U.S. Commercial Service Europe doufá, že oficiálním spuštěním projektu Empower Her v květnu 2022 usnadní šíření těchto myšlenek a osvědčených postupů. Vyzýváme americké a mezinárodní společnosti, aby zůstaly lídry v oblasti rozmanitosti, inkluze a společenské odpovědnosti firem v globální ekonomice a aby se k nám připojily při podpoře rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v každé zemích, kde působíme.

Pokud je podpora rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen součástí zaměření vaší společnosti, zvažte prosím podpis prohlášení spolu s níže uvedenými společnostmi, které se k tomuto úsilí již připojily.

2023 Kampaň EMPOWER HER: Ženy ve franchisingu
Obchodní oddělení velvyslancectví USA v České republice zvolilo své aktivity pro rok 2023 téma „Ženy ve franšízingu“. Program představil šest inspirativních žen v amerických franšízách, které se prostřednictvím krátkých videí podělily o své příběhy.