Informace o cestovních omezeních (FAQ)

NOVÉ OZNÁMENÍ! Podle oznámení Bílého domu ze dne 20. září, počínaje začátkem listopadu (přesné datum bude určeno) musí všichni dospělí cizinci cestující letecky do USA předložit doklad o úplném očkování proti COVID-19. Až tato změna v listopadu vstoupí v platnost, bude ukončena potřeba většiny cestujících z České republiky získat výjimky z národních zájmů (NIE) z prezidentského prohlášení 10143. Do té doby budou cestovatelé ze schengenského prostoru nadále potřebovat NIE. V tuto chvíli nemáme žádné další podrobnosti. Více aktuálních informací naleznete zde nebo na webové stránce https://travel.state.govprotože Ministerstvo zahraničí bude zveřejňovat všechny aktualizace na této webové stránce. Neposílejte prosím jednotlivé e-maily s dotazy, co nové instrukce znamenají pro váš konkrétní NIE případ.

Americké velvyslanectví v Praze obnovilo některé služby víz pro přistěhovalce a nepřistěhovalce, včetně: manželek/manželů a dětí do 21 let občanů USA a permanentních rezidentů USA; cestující s naléhavými cestovními potřebami; F, M a některá J víza a některá pracovní víza jako H a L. Atleti žádající o P vízum se mohou objednat k pohovoru, pokud již mají výjimku NIE schválenou DHS/CBP.

27. května byly změněny národní výjimky NIE podle geografických prezidentských prohlášení. Další podrobnosti jsou uvedeny níže.

Pokud máte nouzovou situaci a potřebujete okamžitě cestovat, požádejte zde o přednostní schůzku.

Než si přečtete níže uvedené FAQ, seznamte se prosím se všemi nejnovějšími prezidentskými prohlášeními vydanými Bílým domem.

Otázka: Co znamená prezidentské prohlášení 10143 podepsané 25. ledna 2021?

Odpověď: Prezidentské prohlášení (PP) 10143 pozastavuje vstup cizinců (nerezidentů), ​​kteří byli přítomni, mimo jiné ve 26 zemích, které tvoří Schengenský prostor, Spojené království, Irsko a během 14 dnů před jejich příjezdem do Spojených států. (Toto prohlášení bylo dříve nazýváno P.P. 9993 a je také někdy označováno jako zákaz cestování z Schengenského prostoru). Pokud jste byli fyzicky přítomni, včetně tranzitu, v jakékoli z těchto zemí 14 dní před vaším příjezdem do USA, potřebujete výjimku z národního zájmu (NIE). Níže se dozvíte, jak požádat o NIE.

Otázka: Mohu cestovat do Spojených států na svá stávající víza nebo ESTA?

Odpověď: Téměř všichni držitelé ESTA a víz nyní kromě svých platných víz nebo ESTA pro cestování do USA vyžadují také výjimku národního zájmu (NIE). Držitelé víz F, C1/D, M, držitelé imigrantských víz a snoubeneckých (K) víz, manželé a manželky a nezletilé děti občanů USA a legálních trvalých pobytů a nezletilí sourozenci občanů USA nebo obyvatel s trvalým pobytem nepotřebují NIE zapsané jejich jménem. Držitelé všech ostatních typů víz a ESTA se mohou kvalifikovat pro NIE, pokud jejich účel cesty splňuje kritéria stanovená ministerstvem zahraničí. Další podrobnosti o těchto kritériích lze nalézt na stránce NIE předsednictva konzulárních věcí a v dalších otázkách níže.

Otázka: Co je výjimka národního zájmu (NIE)? Jaké druhy cestování lze kvalifikovat?

Odpověď: P.P. 10143 umožňuje vstup nerezidentů do USA, pokud by jejich vstup byl v národním zájmu USA, jak určí ministr, ministr pro vnitřní bezpečnost nebo jejich zástupci. Státní tajemník určil, že někteří cestovatelé mohou být osvobozeni od cestovních omezení P.P. 10143; tyto výjimky se označují jako výjimky národních zájmů (NIE). Jsou platné pro vícenásobné cesty do USA do 12 měsíců od vydání NIE.

Cestovatelé, na které se vztahují omezení, se v současné době mohou kvalifikovat pro NIE, pokud jsou jinak způsobilí cestovat pro následující účely:

 • Cestování na podporu zábavního průmyslu pořádaného ve Spojených státech, který by se nemohl uskutečnit bez žadatele.
 • Cestování vysoce specializovaných odborníků nebo odborníků na instalaci, servis, údržbu nebo získání potřebných školení pro plavidla, stroje a další kritické vybavení vyžadované americkými a zahraničními firmami se značnými investicemi ve Spojených státech.
 • Cestování vedoucích pracovníků a zaměstnanců na vyšší úrovni poskytujících strategii a pokyny americkým a zahraničním firmám se značnými investicemi ve Spojených státech.
 • Cestování vedoucích pracovníků a zaměstnanců na vyšší úrovni poskytujících zásadní podporu sektorům kritické infrastruktury nebo dodavatelského řetězce přímo propojeného se sektory CI.
 • Akademici (některá víza J-1 jako vědci z oblasti výzkumu)
 • Studenti (F-1, M-1 nebo některá víza J-1, jako např. školní výměnné pobyty)
 • Novináři ( I víza)
 • Humanitární cestování za účelem zajištění péče pro občana USA nebo držitele zelené karty, zahrnující zmírnění zátěže péče ze strany zdravotnické nebo jiné instituce nebo zabránění tomu, aby se občan USA stal veřejným břemenem státu, zdravotnické nebo jiné instituce.
 • Některé J1 Au Pair: Ti, kteří budou pečovat o děti se speciálními potřebami; ti, kteří budou pracovat pro hostitelskou rodinu, kde jeden z rodičů pracuje ve zdravotnictví, které přímo souvisí se zmírňováním COVIDU. Výše zmíněné musí být náležitě zdokumentováno.
 • Někteří žadatelé o vízum J1, kteří cestují za účelem účasti na ECA, výměnných programů pro stážisty, summer work and travel, táborové poradce, stážisty nebo učitele, pouze pokud je to popsáno níže:
 1. Výměnný program prováděný na základě dvoustranné dohody nebo jiného ujednání se zahraniční vládou.
 2. Stážisté a stážisté v programech sponzorovaných vládními agenturami USA (ti, jejichž číslo programu začíná na „G-3“ na formuláři DS-2019).
 3. Specializovaní učitelé v akreditovaných vzdělávacích institucích s číslem programu začínajícím na „G-5“ na formuláři DS-2019.
 • Nouzové lékařské ošetření, které je k dispozici pouze v USA
 • Reakce veřejného zdraví (zmírnění onemocnění COVID-19)
 • Národní bezpečnost
 • Piloti/posádka včetně pilotů cestujících do USA na školení

Otázka: Jak mohu požádat o NIE?

Odpověď: Pokud máte platné vízum nebo povolení ESTA, které bylo vydáno před datem účinnosti P.P. 10143 a domníváte se, že splňujete podmínky pro výjimku z národních zájmů, pošlete prosím e -mail na adresu pragueesta@state.gov nejméně tři týdny před plánovanou cestou. Do svého e -mailu vložte předmět: „CONSIDERATION FOR NATIONAL INTEREST EXCEPTION – [Příjmení]“. Na odpověď počkejte patnáct pracovních dnů.

E-maily by měly zahrnovat sken stránky pasu s biologickými údaji všech cestujících a sken všech platných amerických víz. Pokud je to možné, dopis zaměstnavatele v USA by měl podat konkrétní informaci o tom , jakým způsobem žadatel poskytuje zásadní podporu kritické infrastruktuře. Pokud jste původně neposkytli odpověď na všechny otázky v automatické odpovědi, odpovězte na tento e-mail poskytnutím dalších informací.

Otázka: Mám důležitou obchodní nebo požadovanou práci ve Spojených státech. Jak se mohu kvalifikovat pro NIE? Co to znamená poskytovat zásadní podporu pro kritickou infrastrukturu?

Odpověď: 27. května 2021 vydal státní tajemník revidovaná kritéria pro výjimky z národních zájmů, která změnila požadavky na způsobilost pro obchodní a pracovní cestující. Sektory určené kritické infrastruktury jsou: chemická, komerční zařízení, komunikace, infrastruktura, přehrady, obranná průmyslová základna, pohotovostní služby, energetika, finanční služby, potraviny a zemědělství, vládní zařízení, zdravotnictví a veřejné zdraví, informační technologie, jaderné reaktory, doprava, a systémy voda/odpadní voda.

Nové pokyny umožňují výjimky pro cestující, kteří budou poskytovat výkonné vedení/zásadní podporu/dodavatelský řetězec přímo propojený s kritickou infrastrukturou nebo poskytovat výkonné vedení/zásadní podporu pro významnou ekonomickou aktivitu ve Spojených státech.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost definovalo kritická infrastrukturní odvětví jako chemická, komerční zařízení, komunikace, infrastruktura, přehrady, obranné průmyslové základny, pohotovostní služby, energetika, finanční služby, potraviny a zemědělství, vládní zařízení, zdravotnictví a veřejné zdraví, informační technologie, jaderné reaktory, doprava a systémy voda/odpadní voda. Ministerstvo zahraničí vyhodnotí, zda je cesta žadatele zásadní podporou jednoho z těchto sektorů, a kvalifikuje se tedy pro NIE.

Mezi příklady případů, které splňují kritéria patří: zaměstnanci leteckých společností, kteří cestují, aby provedli základní školení o bezpečnosti leteckých společností, mechanici letadel cestující za účelem účasti na pořízení letadel, specialisté v potravinářském průmyslu, specializovaní technici oprav pro infrastrukturu.

Příklady případů, které neodpovídají kritériím: vedoucí pracovníci cestující za pozorováním operací/pořádají pravidelné schůzky, aby zkontrolovali své podnikání; rutinní provozní cestování; údržbu druhého domu nebo prodej; zájezdy pro styk s veřejností (PR); běžná údržba zařízení; investoři, kteří chtějí vidět/koupit novou nemovitost nebo vybavení.

Otázka: Bylo mi dříve vydáno NIE, ale moje nová žádost byla zamítnuta. Co se změnilo?

Odpověď: Revidované pokyny ministra z 27. května 2021 aktualizovaly několik kategorií výjimek. To může znamenat, že váš účel cesty byl možný podle předchozích pokynů, ale není možný podle nových pokynů. Podle nových kritérií pouze služební cesty, které vedou přímo/zásadní podpora/dodavatelský řetězec

spojeni s kritickou infrastrukturou nebo cestování za účelem poskytování výkonného vedení/zásadní podpory pro významnou ekonomickou aktivitu ve Spojených státech bude udělena výjimka.

Otázka: Mám občana USA nebo zákonného člena rodiny s trvalým pobytem. Potřebuji NIE?

Následující osoby mají všeobecnou výjimku pro P.P. 10143 a nepotřebují NIE (upozorňujeme, že stále musíte mít platné vízum nebo ESTA):

 • Manželé amerických občanů a legálních trvalých pobytů (LPR) [musí být manželé, nejen dlouhodobí partneři nebo snoubenci]
 • Nezletilé děti (mladší 21 let) amerických občanů a LPR
 • Nezletilí sourozenci (mladší 21 let) amerických občanů a LPR
 • Rodiče nezletilých (mladších 21 let) občanů USA a LPR

Ostatní vztahy s rodinnými příslušníky v současné době nesplňují podmínky pro plošné výjimky. Cestující výše uvedených kategorií by se měli obrátit na leteckého dopravce s dotazy ohledně požadavků nástupu do letadla (včetně požadované dokumentace k prokázání vašeho vztahu k americkému občanovi nebo LPR, např. Oddací nebo rodný list).

Otázka: Měl jsem naplánovanou dovolenou ve Spojených státech. Mohu cestovat na ESTA nebo získat turistické vízum B1/B2?

Odpověď: Ne, pokud nejste rodinný příslušník občana USA nebo s legálním trvalým pobytem , jak je uvedeno ve výše uvedené otázce. Turistické cestování v tuto chvíli není povoleno.

Otázka: Mohu cestovat do Spojených států prostřednictvím země, na kterou se nevztahuje P.P. 10143?

Odpověď: Může být možné přímé cestování do USA ze země, na kterou se nevztahují různá regionální prohlášení o COVID-19, ale CBP kontroluje vstupy do USA a rozhodne se, že Vás vpustí do USA. Jednotlivci, kteří podléhají P.P. 10143 mohou cestovat do země, na kterou se nevztahují omezení, a zůstat tam alespoň 14 dní a poté cestovat přímo do USA, ale doporučujeme vám, abyste si ověřili, zda země, do které hodláte cestovat, nemá nějaké cestovní nebo jiná omezení před tím než si naplánujete cestu. Jedním z možných zdrojů takových informací je Travel.State.Gov, který obsahuje odkazy na webové stránky imigračních úřadů jiných zemí.

Americké velvyslanectví v Praze nemusí navrhovat země, do kterých můžete cestovat, ani se vyjadřovat k cestovním předpisům, které platí pro jinou zemi než Spojené státy a Českou republiku.

Otázka: Jsem zasnoubený s americkým občanem (K). Mohu pokračovat ve své žádosti o vízum?

Odpověď: Ano. Praha obnovila rutinní zpracování víz IV/K a to 9. dubna 2021. Poté, co s NVC potvrdíte, že váš případ byl převeden na Velvyslanectví Praha, můžete kontaktovat pragueivp@state.gov, pokud ještě nemáte naplánovaný pohovor NVC.

Otázka: Jsem student (F nebo M) nebo student výměnného pobytu (J) nebo lékařský výzkumník/krátkodobý vědec (J). Mohu požádat o vízum nebo použít dříve schválené vízum?

Odpověď: Ano. Jako výměnný student (J) nebo akademický výzkumník/krátkodobý vědec můžete mít nárok na výjimku z P.P. 10143. Pokud o některou z těchto kategorií žádáte poprvé, sjednejte si schůzku online. Pokud již máte vízum, ale právě se nacházíte v schengenském prostoru, sjednejte si online schůzku pro své J vízum.

Studenti, kteří již mají platná víza F a M, nemusí žádat o nové vízum a mohou nyní cestovat přímo ze schengenského prostoru do USA. Potenciální studenti, kteří potřebují vízum F nebo M, by si měli sjednat schůzku o vízum. Všichni cestovatelé F a M musí mít aktuální formulář I-20, který vyhovuje všem požadavkům studentského a výměnného programu; pokud jsou přijati do Spojených států, mohou mít tito studenti 14denní karanténu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je NIE uděleno pro cestování na nové nebo stávající vízum nebo pro cestování podle ESTA, je platné pro více vstupů do USA po dobu 12 měsíců od vydání NIE.

Otázka: Jsem sponzorován jako au pair s vycestováním během příštího měsíce. Mohu cestovat?

Odpověď: Pokud jste au pair (J) pro dítě s doloženými speciálními potřebami nebo poskytujete péči o dítě, jehož rodiče pracují na zmírnění onemocnění COVID-19, můžete mít nárok na výjimku. Pro vaše J vízum si prosím sjednejte schůzku online.

Otázka: Zpracováváte již aplikace Summer Work Travel (SWT)?

Odpověď: Zpracováváme následující žadatele o vízum J1 s vycestováním do příštího měsíce:

 • Žadatelé o víza J1, kteří cestují za účelem účasti na ECA, jako např. programy výměnných návštěv pro stážisty, letní práci a cestování, táborové vedoucí, stážisty nebo učitele, pouze pokud je popsáno níže:
 1. Výměnný program prováděný na základě oboustranné dohody nebo jiného ujednání se zahraniční vládou.
 2. Stážisté a stážisté v programech sponzorovaných vládními agenturami USA (ti, jejichž číslo programu začíná na „G-3“ na formuláři DS-2019).
 3. Specializovaní učitelé v akreditovaných vzdělávacích institucích s číslem programu začínajícím na „G-5“ na formuláři DS-2019.

Otázka: Jsem členem letové nebo lodní posádky a potřebuji si obnovit vízum (C1/D). Mohu předložit žádost k obnovení?

Odpověď: Ano. Zpracováváme žádosti o vízum pro členy posádek. Schůzku o vízum si můžete sjednat online. Členové posádky nepotřebují NIE; pokud jste držitelem platného víza C1/D, můžete na něj cestovat, není třeba nám zasílat e -maily nebo se domlouvat na nových schůzkách.

Otázka: Moje společnost mě posílá pracovat pro naši kancelář ve Spojených státech (L). Mohu požádat o vízum nebo použít dříve schválené vízum?

Odpověď: V současné době nezpracováváme rutinní žádosti o vízum L na velvyslanectví USA v Praze, protože pohovory zde by znamenaly, že jste přítomni v schengenském prostoru, a proto podléháte P.P. 10143, tudíž vaše cestování musí splňovat kritéria NIE, jinak vám vízum nebude vydáno. (Viz výše uvedená otázka o tom, jaké typy cest mohou být způsobilé pro NIE. Primárně musíte zdokumentovat, že budete poskytovat zásadní podporu kritické infrastruktuře). NIE jsou k dispozici manželům nebo dětem L2, kteří budou doprovázet nebo následovat hlavního žadatele, který obdržel výjimku z P.P. 10143..

Otázka: Jsem vysoce kvalifikovaný pracovník (H1B). Mohu požádat o vízum nebo použít dříve schválené vízum?

Odpověď: V současné době nezpracováváme rutinní žádosti o vízum H na velvyslanectví USA v Praze, protože pohovory zde by znamenaly, že jste přítomni v schengenském prostoru, a proto podléháte P.P. 10143, tudíž vaše cestování musí splňovat kritéria NIE, jinak vaše vízum nebude schváleno. (Viz výše uvedená otázka o tom, jaké typy cest mohou být způsobilé pro NIE. Primárně musíte zdokumentovat, že budete poskytovat zásadní podporu kritické infrastruktuře). NIE jsou k dispozici pro manžele nebo děti H4, kteří budou doprovázet nebo následovat hlavního žadatele, který obdržel NIE od P.P. 10143.

Otázka: Jsem investor, obchodník (E1 nebo E2), technik nebo specializovaný zaměstnanec společnosti a potřebuji pracovně cestovat do USA. Mohu požádat o vízum nebo použít dříve schválené vízum?

Odpověď: V současné době nezpracováváme rutinní žádosti o víza E, s výjimkou omezených případů pro ty, jejichž cestování splňuje kritéria NIE z P.P.10143. Investoři, obchodníci a jejich zaměstnanci podléhají novým pravidlům NIE vydaným 27. května 2021 a již nemají plošnou výjimku. Váš účel cestování musí být nyní ve výkonném oboru/zásadní podpora/dodavatelský řetězec přímo spojený s kritickou infrastrukturou nebo poskytovat výkonné vedení/zásadní podpora pro významné ekonomické aktivity ve Spojených státech nebo jiné akceptované kategorii. (Viz výše uvedená otázka o tom, jaké typy cest se mohou kvalifikovat pro NIE).

Otázka: Jsem žadatel o vízum pro přistěhovalce. Mohu pokračovat v procesu žádosti o vízum pro přistěhovalce?

Odpověď: Ano. Kontaktujte prosím NVC přímo pomocí online kontaktního formuláře na webových stránkách USCIS ohledně stavu vašeho případu. Velvyslanectví nemůže odpovídat na žádné dotazy týkající se případů NVC, které nám dosud nebyly převedeny, včetně jakýchkoli dotazů ohledně urychlených žádostí nebo schůzek. Pokud máte potvrzenou schůzku od NVC na americkém velvyslanectví, ale přesto máte dotaz ohledně vašeho případu, pošlete e -mail na pragueivp@state.gov. Vezměte prosím na vědomí, že platnost imigračních víz nelze prodloužit. Pokud nemůžete cestovat během doby platnosti víza kvůli okolnostem, které nemůžete ovlivnit, můžete požádat o opětovné vydání víza na adrese pragueivp@state.gov.

Otázka: Nepodléhám PP10143, jsem osvobozen od Prohlášení nebo mám schválenou výjimku z národních zájmů (NIE). Potřebuji na cestu do USA test na COVID-19?

Odpověď: S účinností od 26. ledna musí všichni cestující do Spojených států, starší dvou let, předložit negativní virový test na COVID-19 provedený do tří kalendářních dnů před odletem. Případně mohou cestovatelé do USA poskytnout dokumentaci od licencovaného poskytovatele zdravotní péče o prodělání nemoci COVID-19 během 90 dnů před cestou. Výjimku z požadavku na testování může CDC udělit pouze na základě, že dojde k mimořádnému nouzovému cestování (jako je nouzová lékařská evakuace), aby bylo zachováno zdraví a bezpečnost, a testování nelze dokončit před cestou. Pro jednotlivce, kteří mají pozitivní test na COVID-19, nejsou k dispozici žádné výjimky. Jednotlivci – nebo letečtí dopravci, kteří chtějí umožnit nástup potenciálně kvalifikovaným jednotlivcům – kteří se domnívají, že splňují kritéria pro prominutí, by nás měli kontaktovat na praguecons@state.gov . Další informace a často kladené otázky najdete na webu CDC.

Otázka: Musím po vstupu do Spojených států zůstat v karanténě?

Odpověď: Ministerstvo zahraničí doporučuje web CDC, kde najdete nejaktuálnější informace o požadavcích na karanténu.

Otázka: Jsem ve Spojených státech a mám obavy, že překročím povolenou dobu k pobytu. Co bych měl dělat?

Odpověď: Pokud jste ve Spojených státech, navštivte webovou stránku United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), kde najdete informace o tom, jak požádat o prodloužení pobytu. Zatímco jste ve Spojených státech, jakékoli otázky týkající se vašeho stavu jsou záležitostí USCIS a ne velvyslanectví v Praze. Informace a kontaktní údaje naleznete na webových stránkách USCIS.

Otázka: Cestuji ze schengenské zóny do třetí země a můj itinerář zahrnuje transfer na letišti v USA. Mohu tuto cestu absolvovat?

Odpověď: Pravděpodobně ne. P. P. 10143 neobsahuje žádnou zvláštní vyjímku pro cestovatele, jejichž itinerář zahrnuje zastávku nebo přestup ve Spojených státech, aby mohli pokračovat ve své cestě. Cestovní ruch do třetích zemí nesplňuje podmínky pro udělení národní vyjímky (NIE). Zeptejte se své letecké společnosti na možnosti přesměrování letu.