Fulbrightova komise v lednu poradí se studiem na vysoké škole v USA

Na konci kalendářního roku 2014 končí výběrová řízení do Fulbrightových programů pro akademické období 2015-16. S výjimkou Proshek-Fulbrightova programu pro lékaře jsou uzávěrky většiny našich stipendií na podzim nebo na začátku zimy.

Konec roku je důležitý také pro uchazeče o studium na prestižních amerických univerzitách. Uzávěrky řady z nich jsou už v lednu, takže uchazeči musí dokončit přípravu přihlášek a dalších podkladů a složit standardizované přijímací zkoušky a vše poslat na vybrané americké vysoké školy do Nového roku.

Začátek roku 2015 je ideální startovní čarou pro zájemce o studium v USA v akademickém roce 2016-17. Možná se to z českého pohledu zdá příliš brzy, ale Fulbrightova komise doporučuje začít pracovat na úspěšném zvládnutí přijímacího procesu či výběrového řízení na stipendia s dostatečným předstihem, protože pečlivá a časově náročná příprava je základním předpokladem úspěšného zvládnutí přijímacího procesu.

Fulbrightova komise proto připravila na leden tři semináře, na kterých mohou získat zájemci důležité informace o studiu v USA:

8. 1. 2015
Na vysokou školu do USA
Získejte základní přehled o možnostech studia v USA, jeho plánování, o typech škol a programů, postupu při výběru školy, průběhu přijímacího řízení.

15. 1. 2015
Stipendia pro studium v USA
Seminář Poradenského centra pokrývá otázky zvládnutí studia v USA z finanční stránky.

29. 1. 2015
Americké přijímací zkoušky a jak na ně
Na semináři se dozvíte, jak vypadají americké přijímací zkoušky jako jsou ACT, SAT, GRE nebo GMAT, jak se na ně úspěšně připravit a kdy a jak je složit.