Fulbright-Masarykovo stipendium — nabídka pro pracovníky neziskových organizací

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2015/16 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR. Stipendium hradí náklady na 3—5 měsíců trvající studijní pobyt v USA.

Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující.

Stupendium je určeno uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.), podmínkou je zaměstnání v některé neziskové organizaci v ČR. Mají mít předpoklady dalšího profesního růstu a řídící a organizační schopnosti, které jim po návratu z USA umožní uplatnit získané znalosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje neziskového sektoru v ČR.

Formulář přihlášky a instrukce naleznete na stránkách Fulbrightovy komise v ČR.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek je 1. prosince pro pobyt začínající od září následujícího roku.

Zájemci o uvedené stipendium se mohou dozvědět další podrobnosti u Andrey Semancové zasláním e-mailu na semancova@fulbright.cz a nebo telefonicky na 222 718 452.