Federální vláda (The Cabinet)

White House Office

Prezident USA stojí v čele federální vlády, která mu umožňuje „dbát o svědomité dodržování zákonů“, jak mu ukládá americká Ústava. Federální vládu (The Cabinet) v současnosti tvoří 15 ministerstev (U.S. Departments). V jejich čele stojí ministři či ministryně, s výjimkou ministerstva spravedlnosti, v jehož čele je generální prokurátor (General Attorney).

Vedle nich existuje řada dalších úřadů umožňující prezidentovi vykonávat jeho pravomoci — například Kancelář Bílého domu (White House Office), Úřad viceprezidenta (Office of the Vice President), Úřad první dámy USA (Office of the First Lady), Úřad pro řízení a rozpočet (Office of Management and Budget), Kancelář vládního zmocněnce pro obchod (Trade Representative) či Úřad pro vědu a techniku (Office of Science and Technology Policy).

Ministerstva (U.S. Departments)

Department of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Vytvořeno v roce 1862

Department of Commerce
Ministerstvo obchodu
Vytvořeno v roce 1903

Department of Defense
Ministerstvo obrany
Vytvořeno v roce 1943

Department of Education
Ministerstvo školství
Vytvořeno v roce 1979, dříve bylo součástí ministerstva zdravotnictví, školství a sociální péče

Department of Energy
Ministerstvo energetiky
Vytvořeno v roce 1977

Department of Health and Human Services
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb
Vytvořeno v roce 1979

Department of Homeland Security
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti
Vytvořeno v roce 2002 v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Jeho hlavním úkolem je chránit území USA před teroristickými útoky a reagovat na přírodní katastrofy. Zřízení Ministerstva vnitřní bezpečnosti byla největší reorganizace v historii americké vlády.

Department of Housing and Urban Development
Ministerstvo bytové výstavby a rozvoje měst
Vytvořeno v roce 1965

Department of the Interior
Ministerstvo vnitra
Vytvořeno v roce 1849
Americké ministerstvo vnitra zodpovídá za většinu veřejné půdy ve federálním vlastnictví a za přírodní zdroje. Spadá pod něj například Správa národních parků. Ministerstvo řídí důlní těžbu, odhaduje zdroje nerostů a do jeho portfolia spadají Indiáni v rezervacích.

Department of Justice
Ministerstvo spravedlnosti
Vytvořeno v roce 1870

Department of Labor
Ministerstvo práce
Vytvořeno v roce 1913

Department of State
Ministerstvo zahraničí
Vytvořeno v roce 1789

Department of Transportation
Ministerstvo dopravy
Vytvořeno v roce 1966

Department of the Treasury
Ministerstvo financí
Vytvořeno v roce 1789

Department of Veterans Affairs
Ministerstvo pro záležitosti vojenských veteránů
Povýšené na úroveň kabinetu v roce 1988.