FabLab Experience: První pojízdná laboratoř v Česku bude v Praze! – ODLOŽENO

Americko-české obchodní fórum bylo odloženo
Praha 9. března – Velvyslanectví USA po konzultacích s českými úřady, včetně Hradu, souhlasilo s odkladem Americko-českého obchodního fóra a souvisejících akcí, které byly naplánovány na 12.-13. března. Nový termín ještě nebyl stanoven, ale v úzké spolupráci s českými a americkými partnery budeme hledat nové datum.

 

Zažijte pojízdnou digitální laboratoř FabLab se svými studenty – navštivte speciálně upravený návěs vybavený laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, robotickým ramenem a dalšími pro mnohé futuristickými přístroji. Otevřen bude na nám. J. Palacha, vedle Rudolfina, ve dnech 12.-13. března.

Práci s přístroji si budou moci vyzkoušet třídy po menších skupinkách (max. 15 osob), program trvá cca 90 min.

Kromě registrace na webových stránkách https://www.fablabexperience.cz/ nepředstavuje návštěva speciálního kamionu pro školy žádnou složitou administrativu a služba je zdarma. Prostě se zaregistrujete a se svými studenty přijdete.

Kamion s návěsem o výměře přibližně 44 m2má zázemí pro dva lektory a moderní vybavení čítající desítku přístrojů:

  • laserová řezačka
  • 3D tiskárny
  • robotické rameno
  • CNC frézka
  • řezací plotr
  • elektronový mikroskop
  • elektro a mecha dílna

Co do vybavení a rozměru jde o unikát. FabLab Experience je největší na světě.

FabLab je zkratka „Fabrication Laboratory“ neboli výrobní laboratoř. Označuje místo vybavené počítačově řízenými stroji, které jsou schopny vyrobit širokou škálu výrobků. FabLab Brno je součástí celosvětového hnutí, jehož členy – tzv. makery – definuje to, že se nespokojí s hotovým řešením produktů, které najdou v obchodě. Místo toho si na míru vyvíjí a vyrábí vlastní. Postupy na jejich vylepšování pak mezi sebou sdílí.

Digitální laboratoř na kolech v Praze podpořily firmy Thermo Fisher Scientific a Honeywell.

FabLab v Praze je součástí U.S.-Czech Business Forum