Oddělení a kanceláře na velvyslanectví

Konzulární oddělení velvyslanectví vyřizuje žádosti o víza a zajišťuje služby pro americké občany.

Generální konzulka je Kelly Kopcial.

Vízové služby

Veškeré informace týkající se víz najdete na stránce Víza. Dotazy týkající se víz prosím pokládejte na webové stránce ustraveldocs.com (předtím se podívejte na Často kladené otázky).

Ptát se můžete i telefonicky:
Volající z České republiky: +420-228883000
Volající z USA: 1-703-520-2561

Služby americkým občanům

Informace o službách pro americké občany najdete na stráce U.S. Citizen Services v angličtině. V naléhavých případech je americkým občanům k dispozici úředník konzulárního oddělení, a to 24 hodin na telefonním čísle +420-257-022-000.

Američtí občané mohou zasílat své dotazy týkající se pasů, občanství a dalších konzulárních záležitostí, které se netýkají víz, na e-mailovou adresu ACSPrg@state.gov.

Tiskové a kulturní oddělení Velvyslanectví  USA (Public Affairs Section) komunikuje s českými médii, institucemi i veřejností. Kontakt s veřejností zahrnuje informování o americké zahraniční politice a vytváření příležitostí pro spolupráci a výměnu amerických a českých občanů.

Součástí tiskového a kulturního oddělení je Americké centrum.

Radou pro tiskové a kulturní záležitosti je Dale Kreisher.

Aktivity tiskového a kulturního oddělení:

Tiskové oddělení (Press Section) odpovídá za vztahy velvyslanectví s médii. Tiskový atašé coby oficiální mluvčí velvyslanectví vyřizuje dotazy médií ohledně politických postojů USA.

Tiskovým atašé je Don Cordell.

Kromě toho poskytuje tiskové oddělení českým médiím aktuální informace o událostech v USA prostřednictvím oficiálních prohlášení a tiskových zpráv a informací na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).

Kontakt na tiskové oddělení: PraguePress@state.gov

Publikace o americké politice včetně tiskových zpráv a oficiálních dokumentů, jako jsou např. studie a projevy o zahraniční politice, lze získat na požádání.

Další zdroje informací:

Kulturní oddělení (Cultural Section) zprostředkovává kulturní a vzdělávací programy, které Čechům umožňují dozvědět se více o americké společnosti a jejích hodnotách. Svou činností podporuje vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím řady kulturních a vzdělávacích aktivit.

Kulturní atašé je Natalie Wilkins.

Vzdělávací programy

Hlavní vzdělávací aktivity zahrnují akademické a odborné výměnné programy, včetně Fulbrightových stipendií na studium či výzkum.

Pomáháme učitelům anglického jazyka a studentům i vyučujícím v oblasti amerikanistiky s rozvíjením programů, které podporují lepší pochopení americké společnosti.

Dále organizujeme či spoluorganizujeme přednášky, semináře, konference či jiná veřejná setkání týkající se široké škály témat, a zajišťujeme účast amerických přednášejících na konferencích a univerzitách. Američní odborníci pravidelně přednášejí také v Americkém centru.

Výměnné programy

Zprostředkováváme mezinárodní výměnné programy, které organizuje Ministerstvo zahraničí USA a kterých se mohou účastnit odborníci z České republiky.

Spolupráce s neziskovými a kulturními organizacemi

Spolupracujeme s neziskovými nevládními organizacemi (NGOs) v celé České republice s cílem posílit občanskou společnost a pomáháme při koordinaci americké účasti na festivalech, kulturních a uměleckých akcích. Podporujeme americké umělce a kulturní akce, které představují v České republice americké výtvarné umění a literaturu.

Prostřednictvím programu malých grantů podporujeme kulturní a neziskové projekty, které posilují vazby mezi oběma zeměmi a vzájemné poznávání. Granty velvyslanectví rozděluje dvakrát až třikrát ročně. Podrobné informace a termíny uzávěrek najdete na stránce Grantového programu.

Politicko-ekonomické oddělení (Political-Economic Section) získává a zpracovává informace týkající se zahraniční politiky, české politické scény, dodržování mezinárodních úmluv, obchodu a investic. Oddělení je zodpovědné za vypracování zpráv o stavu lidských práv a náboženské svobodě, které Ministerstvo zahraničí USA předkládá každoročně Kongresu.

Politicko-ekonomický rada je Elizabeth Hanny.

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA v Praze (U. S. Commercial Service) spadá pod Ministerstvo obchodu USA. Jeho hlavním posláním je pomoci při navazování obchodních vztahů mezi firmami USA a ČR.

Obchodní rada je Doug Jacobson.

Informace o akcích obchodního oddělení naleznete na webu obchodního oddělení.

Kancelář Foreign Agricultural Service (FAS) v Praze zastupuje zájmy amerického zemědělství v České republice a je součástí regionální kanceláře amerického ministerstva zemědělství se sídlem v Berlíně.

FAS Praha pomáhá americkým společnostem se zájmem působit v České republice vyhledávat agenty, distributory, dovozce a spojení. FAS také lobbuje u české vlády, aby zajistila americkým vývozcům zemědělských produktů spravedlivé jednání.

Více informací na stránce Zemědělské kanceláře

Kancelář pro obrannou spolupráci (Office of Defense Cooperation, ODC) je odpovědná velvyslanci USA v České republice a velitelství sil USA v Evropě (HQ USEUCOM). Jejím úkolem je podporovat bezpečnostní pomoc, obrannou spolupráci při vyzbrojování a iniciativy a programy humanitární pomoci.

Kromě toho podporuje další rozšíření hospodářské a vědecké spolupráce rozvíjením strategických partnerství, informačních a  vědeckých výměn.

Více informací na stránce Kanceláře pro obrannou spolupráci.

Vojenský přidělenec rozvíjí vztahy mezi americkými a českými ozbrojenými silami, poskytuje konzultace o vojenských otázkách velvyslanci USA v České republice a reprezentuje předsedu sboru náčelníků štábů a americké vojenské služby v České republice.

Kancelář vojenského přidělence také pomáhá ozbrojeným silám České republiky s bilaterálními programy, které mají modernizovat armádní systémy a zlepšit schopnost spolupráce s NATO.

Vojenským přidělencem pro obranu a vzdušné síly na americkém velvyslanectví v Praze je Col James Hackbarth.

Více informací na stránce Kanceláře vojenského přidělence

Pobočka Globální sekce Úřadu pro námořní výzkum (ONRG) získává informace o nových poznatcích v oblasti vědy a techniky ve střední a východní Evropě a navazuje spolupráci s vědeckými institucemi v tomto regionu.

Více informací na stránce pražské pobočky Úřadu pro námořní výzkum (ONR)