Rezidence velvyslance USA

Rezidenci velvyslance USA postavil v letech 1924-1929 průmyslník Otto Petschek (foto Velvyslanectví USA)