Představitelé velvyslanectví

Velvyslanec 
Stephen B. King

Zástupkyně velvyslance
Jennifer Bachus

Vojenský přidělenec
Col. Sean J. Cantrell

Generální konzul
Kimberly Atkinson

Politický a ekonomický rada
John Nylin

Rada pro tiskové a kulturní záležitosti
Joann Lockard

Obchodní rada
Christina Sharkey

Management
Alexander Hardin

Bezpečnostní rada
Hunter Martin

Regionální zemědělský rada
Kelly Stange (se sídlem v Berlíně)

Vedoucí Kanceláře pro obrannou spolupráci
MAJ Joshua J. Passer