Vítejte v pražské kanceláři Mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum!

Logo Globální sekce amerického Úřadu pro námořní výzkum

ONR Global je mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (ONR) se sídlem v Arlingtonu, ve státě Virginie. Po celém světě získává poznatky z oblasti vědy a technologií, kterými přispívá k rozvoji Námořnictva a Námořní pěchoty Spojených států amerických. Využívá přitom zkušeností více než padesáti vědců, techniků a inženýrů rozmístěných na pěti kontinentech.

Pražská kancelář ONR Global podporuje výzkumná partnerství vědeckotechnologické komunity Námořnictva USA a předních vědců ze střední a východní Evropy. Je jedním z oddělení na Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, kde v rámci spolupráce s Ministerstvem zahraničí USA posiluje vztahy mezi americkými a evropskými partnery na poli vědy.

Krátce po svém založení v roce 1946, převzal Úřad pro námořní výzkum povinnosti válečného Úřadu pro vědecký výzkum a rozvoj v Londýně. Měl za cíl vyhledávat nadějné výzkumné projekty v Evropě a na Blízkém východě. Nedlouho poté otevřel Úřad samostatnou kancelář v Tokiu, která podporuje výzkum a vědeckotechnologickou spolupráci v oblasti Asie a Pacifiku.

V 70. letech se londýnská a tokijská kancelář sloučily a vznikla Mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (ONR Global). Je to jediná mezinárodní organizace přímo v terénu, která má na starosti implementaci mezinárodní vědeckovýzkumné strategie amerického námořnictva. Během následujících desetiletí se ONR rozšiřovala a otevírala kanceláře v Singapuru, Santiagu, Praze a Sao Paulu. Každou mezinárodní kancelář vedou tzv. vědečtí ředitelé (Science Directors), kteří se zodpovídají technickému řediteli a velícímu důstojníkovi.

Kromě mezinárodních kanceláří zastupují ONR Global tzv. vědečtí poradci (Science Advisors), kteří poskytují přímou vědecko-technologickou podporu kapitánům amerických flotil. Vědečtí ředitelé i vědečtí poradci reprezentují Velitele námořního výzkumu v zahraničí.

Více o ONR Global naleznete zde na stránce ONR v angličtině.

Stručně řečeno, protože značná část kvalitní vědy se dělá na pevnině.

Konec studené války přinesl ve státech někdejší Varšavské smlouvy intelektuální renesanci. Prudký rozvoj vědeckého výzkumu a technických inovací přiměl ONR Global, aby rozšířila svou působnost a otevřela kancelář v samém středu regionu, a to v krásném městě Praze. Výhodná dostupnost však nebyla zdaleka jedinou předností Prahy. Česká republika je jedna z nejpokročilejších v oblastech vědy, přičemž většina vědeckotechnologického výzkumu se provádí přímo v Praze.

Fotogalerie ze slavnostního otevření ONRG v Praze

Podpora je směřována na základní výzkum nepodléhající utajení. Projekty, které se ONR Global zaváže financovat, musí využívat metody a vykazovat výsledky, které je možno ověřit prostřednictvím publikační činnosti v odborných technických časopisech, zápisech z konferencí či jinými vědeckými prostředky.

Vědecký ředitel vyhledává inovativní vědeckotechnické projekty a příležitosti pro mezinárodní spolupráci, které by sloužily potřebám Námořnictva USA, jak jsou definovány ve dvouleté Námořní vědeckotechnologické strategii.

ONR Global finančně zaštiťuje tři druhy grantových programů:

  • Program hostujících vědeckých pracovníků (VSP): granty slouží k podpoře krátkodobých cest zahraničních vědců do Spojených států, aby se mohli podělit o nové vědeckotechnologické poznatky s námořními vědci a inženýry v Podniku námořního výzkumu (NRE). Podnik námořního výzkumu (NRE) je konsorciem systémových velitelství, bojových center, námořních laboratoří, výzkumných univerzitních center (UARCs) a dalších námořních organizací.
  • Program pro vědeckou spolupráci (CSP): granty poskytují finanční podporu pro zahraniční či mezinárodní workshopy, konference a semináře v oblastech vědy, které můžou být v zájmu námořnictva.
  • Program pro mezinárodní námořní příležitosti ve vědě a technologiích (NICOP): grant poskytuje přímou podporu výzkumu zahraničním vědcům; umožňuje integraci inovativních, mezinárodních vědeckotechnologických poznatků do základních programů ONR a NRE.

Dr. Martina Siwek nastoupila do společnosti ONR Global v únoru 2021, aby vedla regionální kancelář pro střední a východní Evropu, která sídlí v rámci Velvyslanectví USA v Praze. Úzce spolupracuje s kolegy z ministerstva zahraničí, obchodu a dalších ministerstev obrany s cílem posílit vztahy USA se zeměmi střední a východní Evropy prostřednictvím vědecké spolupráce.

Před nástupem do ONR Global působila Martina jako hlavní vědecká pracovnice Úřadu pro strategické inovace a nové technologie (později PEO-AI2) na Úřadu náměstka ministra pro připravenost a reakci (ASPR), kde využila své odborné znalosti virových respiračních onemocnění k nalezení inovativních řešení pandemie COVID-19. Na začátku své kariéry pracovala Martina pro laboratoř aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse na řešeních globálních zdravotních problémů pomocí umělé inteligence, byla vedoucí vědeckou pracovnicí sekce globálního dohledu nad nově vznikajícími infekcemi v oddělení zdravotního dohledu ozbrojených sil Agentury pro zdraví obrany a podporovala další organizace amerického ministerstva obrany jako technická ředitelka pro akvizice zdravotnických protiopatření.

Získala doktorát na Univerzitě veřejného zdraví Johna Hopkinse v oboru molekulární mikrobiologie a imunologie s certifikátem v oboru vakcinologie.

Email: martina.m.siwek.civ@mail.mil