Vítejte v pražské kanceláři Mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum!

Logo Globální sekce amerického Úřadu pro námořní výzkum

ONR Global je mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (ONR) se sídlem v Arlingtonu, ve státě Virginie. Po celém světě získává poznatky z oblasti vědy a technologií, kterými přispívá k rozvoji Námořnictva a Námořní pěchoty Spojených států amerických. Využívá přitom zkušeností více než padesáti vědců, techniků a inženýrů rozmístěných na pěti kontinentech.

Pražská kancelář ONR Global podporuje výzkumná partnerství vědeckotechnologické komunity Námořnictva USA a předních vědců ze střední a východní Evropy. Je jedním z oddělení na Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, kde v rámci spolupráce s Ministerstvem zahraničí USA posiluje vztahy mezi americkými a evropskými partnery na poli vědy.

Krátce po svém založení v roce 1946, převzal Úřad pro námořní výzkum povinnosti válečného Úřadu pro vědecký výzkum a rozvoj v Londýně. Měl za cíl vyhledávat nadějné výzkumné projekty v Evropě a na Blízkém východě. Nedlouho poté otevřel Úřad samostatnou kancelář v Tokiu, která podporuje výzkum a vědeckotechnologickou spolupráci v oblasti Asie a Pacifiku.

V 70. letech se londýnská a tokijská kancelář sloučily a vznikla Mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (ONR Global). Je to jediná mezinárodní organizace přímo v terénu, která má na starosti implementaci mezinárodní vědeckovýzkumné strategie amerického námořnictva. Během následujících desetiletí se ONR rozšiřovala a otevírala kanceláře v Singapuru, Santiagu, Praze a Sao Paulu. Každou mezinárodní kancelář vedou tzv. vědečtí ředitelé (Science Directors), kteří se zodpovídají technickému řediteli a velícímu důstojníkovi.

Kromě mezinárodních kanceláří zastupují ONR Global tzv. vědečtí poradci (Science Advisors), kteří poskytují přímou vědecko-technologickou podporu kapitánům amerických flotil. Vědečtí ředitelé i vědečtí poradci reprezentují Velitele námořního výzkumu v zahraničí.

Více o ONR Global naleznete zde na stránce ONR v angličtině.

Stručně řečeno, protože značná část kvalitní vědy se dělá na pevnině.

Konec studené války přinesl ve státech někdejší Varšavské smlouvy intelektuální renesanci. Prudký rozvoj vědeckého výzkumu a technických inovací přiměl ONR Global, aby rozšířila svou působnost a otevřela kancelář v samém středu regionu, a to v krásném městě Praze. Výhodná dostupnost však nebyla zdaleka jedinou předností Prahy. Česká republika je jedna z nejpokročilejších v oblastech vědy, přičemž většina vědeckotechnologického výzkumu se provádí přímo v Praze.

Fotogalerie ze slavnostního otevření ONRG v Praze

Podpora je směřována na základní výzkum nepodléhající utajení. Projekty, které se ONR Global zaváže financovat, musí využívat metody a vykazovat výsledky, které je možno ověřit prostřednictvím publikační činnosti v odborných technických časopisech, zápisech z konferencí či jinými vědeckými prostředky.

Vědecký ředitel vyhledává inovativní vědeckotechnické projekty a příležitosti pro mezinárodní spolupráci, které by sloužily potřebám Námořnictva USA, jak jsou definovány ve dvouleté Námořní vědeckotechnologické strategii.

ONR Global finančně zaštiťuje tři druhy grantových programů:

  • Program hostujících vědeckých pracovníků (VSP): granty slouží k podpoře krátkodobých cest zahraničních vědců do Spojených států, aby se mohli podělit o nové vědeckotechnologické poznatky s námořními vědci a inženýry v Podniku námořního výzkumu (NRE). Podnik námořního výzkumu (NRE) je konsorciem systémových velitelství, bojových center, námořních laboratoří, výzkumných univerzitních center (UARCs) a dalších námořních organizací.
  • Program pro vědeckou spolupráci (CSP): granty poskytují finanční podporu pro zahraniční či mezinárodní workshopy, konference a semináře v oblastech vědy, které můžou být v zájmu námořnictva.
  • Program pro mezinárodní námořní příležitosti ve vědě a technologiích (NICOP): grant poskytuje přímou podporu výzkumu zahraničním vědcům; umožňuje integraci inovativních, mezinárodních vědeckotechnologických poznatků do základních programů ONR a NRE.

Dr. Stephen D. O’Regan nastoupil do ONR Global v srpnu 2016. Má na starosti zvyšování odborného povědomí o vědeckotechnologickém výzkumu ve střední a východní Evropě s důrazem na design platformy a schopnost přetrvání.

Dr. O’Regan přišel do ONR Global z Naval Surface Warfare Center (NSWC), divize v Carderocku, kde vedl projekty v rámci ponorkového programu OHIO Replacement Class. O’Regan získal doktorát v oboru inženýrské mechaniky na Kolumbijské univerzitě. Předtím než nastoupil do státní sféry, pracoval v Bellových laboratořích, BBN a Vibro-Acoustic Sciences. Zde Dr. O’Regan využíval svých dovedností v celé řadě technických disciplín včetně akustiky, strukturálního designu, aktivní kontroly, matematiky a leteckého inženýrství. Mezi jeho výzkumné zájmy patří metamateriály, bezpilotní systémy, matematické modely, zvuk a vibrace či aktivní kontrola.

Email: stephen.d.oregan.civ@mail.mil