Kancelář vojenského přidělence

Vojenský přidělenec rozvíjí vztahy mezi americkými a českými ozbrojenými silami, poskytuje konzultace o vojenských otázkách velvyslanci USA v České republice a reprezentuje předsedu sboru náčelníků štábů a americké vojenské služby v České republice.

Kancelář vojenského přidělence také pomáhá ozbrojeným silám České republiky s bilaterálními programy, které mají modernizovat armádní systémy a zlepšit schopnost spolupráce s NATO.

Vojenským přidělencem pro obranu a vzdušné síly na americkém velvyslanectví v Praze je Col James Hackbarth.

Tato informace je určena tazatelům z České republiky

Nábor do armády nespadá do kompetence kanceláře vojenského přidělence amerického velvyslanectví v Praze. Přesto vám pro představu nabízíme následující obecné informace: Každý uchazeč o vstup do ozbrojených sil USA (stejně jako do státní služby a policejních složek) musí být buď občan USA nebo zaregistrovaný cizí státní příslušník, který a)  má legální povolení k trvalému pobytu v USA a b)  je držitelem U.S. Immigration Card („zelené“ karty) (INS 1-151 nebo INS 1-551) a čísla sociálního pojištění.

Žádosti o přijetí do armády se obvykle zpracovávají přímo v náborových kancelářích ve Spojených státech. Všichni uchazeči musejí absolvovat nezbytné fyzické a psychologické zkoušky, aby bylo možné posoudit jejich způsobilost, a proto není možné předem říci, zda budou přijati či nikoliv. Nábor také závisí na momentálních potřebách ozbrojených sil.

Uchazeči, kteří nejsou občany USA, musí bezpodmínečně mít povolení k trvalému pobytu, což vyžaduje, aby cizí státní příslušník splňoval požadavky pro udělení imigračního víza pro vstup do Spojených států. Neměli byste však zapomínat, že vzhledem k výše uvedeným důvodům nemůžete mít předem záruku, že úspěšně zvládnete všechny testy fyzické zdatnosti a způsobilosti nutné pro přijetí do armády.

Imigrační vízum se neuděluje na základě úmyslu přihlásit se do armády nebo úmyslu splnit požadavky pro práci ve státní službě po příjezdu do Spojených států.

Důstojníci

Výběr kandidátů na důstojníky je založen na tvrdé konkurenci a mezi požadavky mimo jiné patří: kandidát či kandidátka musí být občanem USA; před tím, než Vojenská akademie vybere kandidáta na důstojnické školení, musí úspěšně absolvovat náročné zkoušky fyzické zdatnosti; musí být absolventem vysoké školy anebo délesloužící voják, který dosáhl vynikajících studijních výsledků na střední škole. Kandidát na pilota musí kromě toho již být důstojníkem a občanem USA.

Je těžké najít někoho ve Spojených státech, pokud je místo jeho pobytu zcela neznámé, protože zde neexistuje ústřední evidence jmen a adres přístupná veřejnosti. Pro ty, kteří hledají bývalé kolegy, přátele nebo příbuzné, mohou být užitečné následující informace.

Když budete psát některé agentuře nebo organizaci uvedené dále na seznamu, měli byste jí poskytnout co nejvíce informací o osobě, kterou hledáte. Minimálně byste měli uvést celé jméno, datum a místo narození. U členů armády byste měli upřesnit i hodnost, osobní číslo a složku ozbrojených sil.

Upozornění: Zařazení nějaké organizace nebo výrobku do následujícího textu neznamená, že se tak děje se souhlasem Velvyslanectví USA v Praze, americké vlády nebo Ministerstva obrany USA. Upozorňujeme také, že tato informace je určena tazatelům z České republiky.

V aktivní službě

Písemné žádosti v angličtině o informace o v současnosti sloužících příslušnících armády lze posílat na adresy těchto úřadů:

Air Force Worldwide Locator
AFPC/MSIMDL
550 C Street W., Suite 50
Randolph Air Force Base
TX 78150-4752

Army Worldwide Locator
U.S. Army ELREC
8899 E. 56th Street
Indianapolis, IN 46249-5301

Navy Worldwide Locator
Bureau of Naval Personnel
For family members: BUPERS
pers 324D, 2 Navy Annex
Washington, DC 20370-3240
For non-family:
BUPERS 02116
2 Navy Annex
Washington, DC 20370-0216

Marine Corps Worldwide Locator
Commandant of the Marine Corps
HQ, USMC, Code MMSB
Washington, DC 20380-1775

Coast Guard Locator
G-MPC-S-3, U.S. Coast Guard
2100 2nd Street SW
Washington, DC 20593

Výše uvedeným vyhledávacím úřadům se snad podaří poslat korespondenci za danou osobou na základnu nebo k jednotce. Korespondenci pro hledané členy vojska byste měli zaslat – společně s krátkým vysvětlujícím dopisem – příslušnému vyhledávacímu úřadu. Dopis, který má být poslán dál, by neměl obsahovat nic cenného a měl by být v nezalepené obálce bez známky, na níž je uvedena pouze hodnost, celé jméno a pokud možno i osobní číslo dané osoby.

Upozorňujeme, že za tuto službu je možné účtovat nominální poplatek splatný kreditní kartou nebo mezinárodní peněžní poukázkou. Všechny uvedené vyhledávací úřady mají své webové stránky na internetu, které jsou obvykle přístupné přes odkazy na webové stránce ministerstva obrany USA, anebo z domovské stránky příslušné složky ozbrojených sil.

Bývalí členové armády

Americké velvyslanectví v Praze nevede žádnou evidenci bývalých členů ozbrojených sil USA. Veškeré úřední spisy o členech armády (Official Military Personnel Files), týkající se těch, kteří z ní odešli nebo zemřeli, jsou uloženy ve Spojených Státech v National Personnel Records Center (NPRC). Žádosti o informace o bývalých členech ozbrojených sil se podávají písemně tomuto úřadu.

Písemné žádosti o hledání v evidenci se podávají na standardním formuláři SF180 (PDF, 356 kB, ke stažení na webové stránce NPRC, nebo vám formulář bude zaslán poštou). Při vyplňování formuláře byste měli uvést celé jméno, podrobné údaje o vojenské službě a osobní číslo (nebo číslo sociálního pojištění) bývalého člena ozbrojených sil, pokud je víte.

Upozorňujeme, že určitá omezení uložená NPRC zákonem Privacy Act z roku 1974 mohou vaše pátrání ztížit. Tento zákon umožňuje sdělovat údaje z vládního archivu pouze osobám samotným, anebo těm, kteří mohou jasně doložit přímé příbuzenství s hledanou osobou. V případě dětí, které se snaží najít své otce, musí NPRC poskytnout pouze poslední známé město a stát pobytu – tedy nikoliv plnou adresu s uvedením ulice. Vždy se však přijímají pouze písemné žádosti, podepsané a opatřené datem, podané na příslušném formuláři. Adresa NPRC je:

Další Prameny

Regionální zdroje

Pokud znáte původní adresu osoby, po níž pátráte, můžete využít místních zdrojů informací ve Spojených státech. Z mnoha možných způsobů hledání uvádíme: matriky narození, úmrtí a svateb; organizátoři setkání absolventů středních škol a organizace absolventů vysokých škol; úřad Adjutant General’s Office v domovském státě osoby, pokud pátráte po údajích o těch, kdo sloužili ve 2. světové válce, Koreji nebo Vietnamu; krajské a státní úřady pro záležitosti veteránů (Department of Veterans’ Affairs Office) v případě sociálních dávek nebo hospitalizace veteránů; místní pobočky American Legion, Veterans of Foreign Wars, AmVets atd. v případě informací o místních veteránech; krajské úřady pro věci pozůstalostní (Probate Office), kde lze nalézt závěť nebo jmenovací listinu správce pozůstalosti (Letter of Administration), pokud hledaná osoba vlastnila majetek v daném kraji a již zemřela; články, nekrology, smuteční oznámení atd. v místních novinách; státní matriky (Office of Vital Statistics) se záznamy o úmrtí členů ozbrojených sil, kteří zemřeli v činné službě. Upozorňujeme vás, že americké velvyslanectví v Praze nemá adresy uvedených úřadů.

Agentury

Soukromé organizace vám mohou poradit a pomoci při pátrání po příbuzných a přátelích. Dvě takové  jsou: 

TRACE
(Transatlantic Children’s Enterprise)
Secretary: Sophia Byrne
11 St. Tewricks Place
Mathern, Chepstow
Gwent NP6 6JW (Send SAE)

War Babies
Mrs Shirley McGlade
15 Plough Avenue
South Woodgate
Birmingham B32 3TQ (Send SAE)
Tel: 0121 608 5108

Soukromí detektivové a pátrací agentury ve Spojených státech vám také mohou pomoci, jsou ale často nákladné.

Telefonní seznamy

Nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak s někým navázat kontakt, často bývá zatelefonovat. Některé veřejné příruční knihovny dnes mají americké telefonní seznamy na CD-ROM a také mnoho stránek na internetu poskytuje přístup k telefonním seznamům. Neměli byste však zapomenout, že mnozí lidé ve Spojených státech se rozhodli nebýt uvedeni v telefonním seznamu.

Knihy a noviny

Páté vydání knihy How to Locate Anyone Who Is or Has Been In The Military od Lt Col (Ret) Richarda Johnsona (vydalo MIE Publishing, PO Box 17188, Spartanburg, SC 29301, cena $ 23) podrobně popisuje stovky způsobů jak najít současné nebo bývalé členy všech složek ozbrojených sil, včetně Národní gardy a záložního vojska. Vysvětluje, jak lze získat kopie záznamů jednotlivých vojenských složek, rozpisů služeb, seznamů důstojníků a mužstva, zpráv po akci a řady dalších vojenských dokumentů. Upozorňujeme, že podplukovník Johnson ještě vede komerční detektivní kancelář, která se specializuje na pátrání po bývalých členech ozbrojených sil.

Ukázalo se také, že některé běžné knihy o amerických ozbrojených silách ve Spojeném království během druhé světové války mohou být pro hledající užitečné, neboť občas udávají detailní zeměpisnou polohu konkrétních jednotek. Ve své knize Daddy, Where Are You?, věnované osobnímu popisu jejího pátrání po otci, shromáždila Shirley McGlade seznam užitečných kontaktních adres. Další náměty nabízí Military History – Books Information Sheet, které můžete získat na základě písemné žádosti v Defense Attaché Office.

Za zvážení také stojí napsat do novin nebo odborných časopisů, které se prodávají v oblasti, kde hledaná osoba naposledy žila.

Humanitární organizace

British Red Cross
Tracing & Messages Section
International Welfare Dept
9 Grosvenor Crescent
London SW1X 1EJ
Tel: 020 7235 5454

Norcap
112 Church Road
Wheatley
Oxford
OX33 1LU
Tel: 01865 875000

Adoptees‘ Liberty Movement
Box 254, Washington Bdge Station
New York, NY 10033
USA
Tel: 001 212 581 1568

Tato církev nabízí pomocí svých Family History Resources pomoc těm, kdo pátrají po historii své rodiny. Po celém světě existuje více než 2400 středisek Family History Center a řada z nich je ve Spojeném království. Většinou sídlí v modlitebnách Kristovy církve svatých posledních dnů. Najdete zde výsledky sčítání obyvatel, poslední vůle, církevní záznamy atd. pro většinu částí světa. Dále můžete konzultovat International Genealogical Index (IGI) a Ancestral File.

IGI je celosvětový seznam přibližně 187 milionů jmen zemřelých osob. Pátrat je možné i on-line na stránkách Familysearch.orgTento seznam neobsahuje záznamy o žijících osobách. Ancestral File obsahuje genealogické údaje o milionech lidí z mnoha zemí, a to včetně informací o jménech, datech a místech narození, sňatků a úmrtí. Většina informací v tomto archivu se týká zemřelých osob. Archiv obsahuje i jména a adresy osob, které informace poskytly, a tyto informace se pravidelně aktualizují.

Social Security Administration (Správa sociálního zabezpečení) a Department of Veterans Affairs (Ministerstvo pro záležitosti veteránů)

Jak Social Security Administration tak Department of Veterans Affairs se pokusí poslat dopisy za hledanými osobami, ale jen za předpokladu, že pro to existují podstatné finanční nebo závažné humanitární důvody. Zašlete dopis určený hledané osobě spolu s krátkým vysvětlujícím dopisem příslušnému úřadu.

Dopis, který se má poslat dál, nemá obsahovat nic cenného a má být v obyčejné nezalepené obálce bez známky, na níž je uvedeno pouze celé jméno a číslo sociálního pojištění nebo osobní číslo dané osoby. Pokud toto číslo neznáte, měli byste uvést v průvodním dopise jiné údaje pro identifikaci, např. datum a místo narození nebo jména rodičů. Pište na adresu:

Social Security Administration
30 North Green Street
Baltimore, MD 21201

Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420

Správa sociálního zabezpečení (SSA) účtuje poplatek $ 3 v případech týkajících se finančních záležitostí. Přiložte prosím mezinárodní peněžní poukázku na částku v dolarech splatnou ve prospěch „Social Security Administration“. SSA vám nebude moci podat zprávu, zda byl váš dopis skutečně doručen.

Prameny na internetu

Kromě internetových vyhledávacích služeb uvedených výše existují stovky stránek – oficiálních i neoficiálních, placených i neplacených – které pomáhají pátrat po hledaných osobách a rodinné genealogii. Patří k nim: National Vet ArchiveAmerican Veteran Search; the Navy Memorial Foundation’s Navy LogAmerican Legion Library page; Military Police Locator Service a mnoho dalších. Hledání s klíčovými slovy military a locator nebo military a reunions vás přivede na tucty stránek a mnohé z nich budou obsahovat odkazy na další směry hledání.

Pozor: důležité upozornění – Není možné hledat místo pobytu osob pomocí imigračních úřadů USA. Záznamy U.S. Immigration and Naturalization Service jsou chráněny zákonem Privacy Act a jejich obsah nelze odhalovat třetím stranám.

Doufáme, že vaše snaha bude korunována úspěchem. Defense Attaché Office na Velvyslanectví USA v Praze vám však bohužel nemůže pomoci při individuálních pátráních po současných nebo bývalých členech ozbrojených sil jinak než prostřednictvím uvedených informací.

National Personnel Records Center (NPRC)
Attn: Military Personnel Records
9700 Page Avenue
St. Louis, MO 63132-5100

Mějte prosím na paměti, že adresy uvedené ve spisech jsou často ty, které udali členové ozbrojených sil v době svého odchodu z armády, a mohou tedy být dost zastaralé. Také upozorňujeme, že pracovníci NPRC a jeho prostředky jsou v první řadě určeni na vyřizování dotazů samotných veteránů a jejich dotazy se tedy vyřizují přednostně. Běžně se proto stává, že odpověď na obecné dotazy ze zahraničí přijde až po mnoha týdnech či dokonce měsících.

Občané spojených států, kteří chtějí znovu navázat kontakt s bývalými přáteli z armády nebo o nich získat informace, využívají zejména publikace armády a organizací veteránů. Krátké oznámení, které se v nich vytiskne, se dostane k širokému okruhu čtenářů a je docela dobře možné, že si ho povšimne samotný hledaný člověk nebo jiný bývalý člen stejné jednotky.  Kromě informačních věstníků jednotlivých sdružení veteránů uveřejňují dopisy i následující tiskoviny:

Army/Navy/Air Force Times
‚Locator Service‘
6883 Commercial Drive
Springfield, VA 22159-0160

Air Force Magazine
‚Bulletin Board‘
1501 Lee Highway
Arlington, VA 22209-1198

The Retired Officer Magazine
201 N. Washington Avenue
Alexandria, VA 22314-2539

American Legion Magazine
700 N. Pennsylvania Street
PO Box 1055
Indianapolis, IN 46206

Dopisy do uvedených publikací by měly být stručné a pokud možno psané na stroji. Neposílejte prosím dokumenty ani fotografie.