Kancelář pro obrannou spolupráci

Poslání

Kancelář pro obrannou spolupráci (Office of Defense Cooperation, ODC) je odpovědná velvyslanci USA v České republice a velitelství sil USA v Evropě (HQ USEUCOM). Jejím úkolem je podporovat bezpečnostní pomoc, obrannou spolupráci při vyzbrojování a iniciativy a programy humanitární pomoci.

Kromě toho podporuje další rozšíření hospodářské a vědecké spolupráce rozvíjením strategických partnerství, informačních a vědeckých výměn.

ODC sídlí na americkém velvyslanectví v Praze, v jejím čele stojí LTC Matthew D. Apostol. Armáda Spojených států a vojenské letectvo mají v ODC své zástupce.

ODC reprezentuje Evropské velitelství sil USA (EUCOM), koordinuje programy bezpečnostní pomoci a spolupráci v oblasti obrany s českými ozbrojenými silami, jménem vlády Spojených států podporuje humanitární činnost a poskytuje podporu velvyslanci USA v České republice při řešení vojenských otázek.

ODC pomáhá ozbrojeným silám České republiky v bilaterálních programech modernizace systémů a zlepšení součinnosti s NATO.

ODC také pomáhá americkým firmám ze sektoru obrany při navazování spolupráce s českými ozbrojenými silami a obranným průmyslem a poskytuje poradenství českým firmám ze sektoru obrany, které chtějí obchodovat s americkým ministerstvem obrany.

Bezpečnostní pomoc

  • Vyřizování otázek bezpečnostní pomoci a prodeje vojenské techniky mezi americkým a českým ministerstvem obrany.
  • Vedení programů U.S. Security Assistance Training Programs (SATP).
  • Pomoc při vyřizování žádostí o návštěvy a ověřování bezpečnostních prověrek pro zaměstnance americké státní správy.
  • Řízení a vedení grantového programu International Military Education and Training (IMET), který je součástí SATP.
  • Řízení a vedení programu Foreign Military Financing Program, poskytování grantů a půjček.

Průmyslová spolupráce

Informace o obraně v souvislosti s americkou státní správou, a to ohledně:

  • Rozpočtového cyklu / omezení
  • Národního rozhodovacího procesu
  • Národních bezpečnostních priorit
  • Prostředí obranného průmyslu
  • Procesu zadávání veřejných zakázek v oblasti národní bezpečnosti včetně požadavků na offsety, politických faktorů a procesu akvizice

Pomáhá představitelům českého a amerického průmyslu zprostředkovat kontakty a jednání na ministerstvech obrany USA a ČR.