ELI Beamlines uzavřelo smlouvu na dodávku nejvýkonnějšího laserového systému

Todd Ditmire (President National Energetics) and Jan Řídký (Director of Institute of Physics) at the signing ceremony.

Fyzikální ústav AV ČR uzavřel smlouvu s americko-evropským konsorciem vedeným firmou National Energetics ve spolupráci s litevským EKSPLA a s hlavními subdodavateli Lawrence Livermore National Laboratory z USA a německo-americkou společností Schott na vývoj a dodávku unikátního 10 -PW laserového systému.

Slavnostní recepce k této příležitosti proběhla 6. října 2014 na rezidenci velvyslance USA za přítomnosti amerického a litevského velvyslance, zástupců Akademie věd ČR, Ministerstva školství, Ministerstva zahraničních věcí, vysokých škol, vědeckých ústavů a představitelů projektu ELI Beamlines. Dále se jí zúčastnili také starosta Dolních Břežan a zástupci americko-evropského konsorcia.

10-PW laserový systém bude jednou z klíčových technologií výzkumného centra ELI Beamlines. Laser bude využívat nejmodernější laserové a optické technologie. Role každého ze členů konsorcia bude při jeho vývoji jiná.

National Energetics zhotoví pokročilé vysokoenergetické laserové zesilovače a další laserové subsystémy a bude integrátorem celého laserového řetězce; EKSPLA dodá čerpací jednotky čela laserového řetězce a výkonné laserové napájecí zdroje, Lawrence Livermore National Laboratory vyrobí velké difrakční mřížky pro kompresor 10-PW pulsů a Schott zhotoví speciální skla pro výkonové zesilovače laserových pulsů.

Laserový tým ELI Beamlines se bude aktivně podílet na vývoji několika subsystémů laseru, jmenovitě na kompresoru 10-PW pulsů, na diagnostice 10-PW pulsů a na elektronickém systému časování laseru.

10-PW laser má být v centru ELI Beamlines uveden do provozu v prosinci 2017 a bude se využívat především pro základní výzkum. Půjde o jedinečný výzkumný instrument ve světovém měřítku, který bude sloužit rozsáhlé české i mezinárodní komunitě uživatelů. Mezi projekty týmu ELI Beamlines, které počítají s využitím tohoto laseru, jsou například experimenty v oblastech laboratorní astrofyziky, fyziky ultra-silných polí, kvantové elektrodynamiky v souvislosti s počátečním měřením struktury vakua, urychlování částic a nelineární fyziky plazmatu.