Stipendia & výměny

Kulturní sekce zprostředkovává kulturní a vzdělávací programy, které Čechům umožňují dozvědět se více o americké společnosti a jejích hodnotách, a podporují vzájemné porozumění mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím řady kulturních a vzdělávacích aktivit.

Hlavní vzdělávací aktivity zahrnují akademické a odborné výměnné programy, včetně Fulbrightových stipendií na studium či výzkum.

Pomáháme učitelům anglického jazyka a studentům i vyučujícím v oblasti amerikanistiky s rozvíjením programů, které podporují lepší pochopení americké společnosti.

Dále organizujeme či spoluorganizujeme přednášky, semináře, konference či jiná veřejná setkání týkající se široké škály témat, a zajišťujeme účast amerických přednášejících na konferencích a univerzitách. Američní odborníci pravidelně přednášejí také v Americkém centru.