Studium v USA

Kulturní a vzdělávací programy USA zprostředkovává v České republice kulturní oddělení velvyslanectví a Americké centrum. Hlavní vzdělávací aktivity zahrnují akademické a odborné výměnné programy, včetně Fulbrightových stipendií na studium či výzkum.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi (NGOs) v celé České republice a prostřednictvím programu malých grantů podporujeme kulturní a neziskové projekty, které posilují vazby mezi oběma zeměmi a vzájemné poznávání.

Studenti při výuce

Stipendia

Informace o možných zdrojích financování zprostředkovává Fulbrightova komise v České republice..

Grant

Granty pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím programu malých grantů velvyslanectví vyjadřuje podporu projektům, které propagují americkou kulturu a hodnoty.

Logo stránky Americká angličtina

Výuka anglického jazyka

Učte se a vyučujte angličtinu, poznejte americkou kulturu a zapojte se do konverzace v angličtině v rámci mezinárodní komunity.

Skupina studentů

Výměnné programy

Zprostředkováváme výměnné programy, které organizuje Ministerstvo zahraničí USA a kterých se mohou účastnit odborníci z České republiky.