Speciální grantové výzvy

Grantové kolo na posílení postavení žen ve společnosti

Už potřetí vyhlašuje Velvyslanectví USA při příležitosti Mezinárodního dne žen grantovou soutěž zaměřenou na podporu žen a zlepšení jejich postavení ve společnosti tak, aby se staly jejími plnohodnotnými členkami. Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině pod tímto odkazem.

Žádosti prosím zasílejte do 5. dubna 2018.

Grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje speciální grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu. Hledáme projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platforem, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů. Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině zde.

Žádosti prosím zasílejte do 15. dubna 2018.