Speciální grantové výzvy

Grantové kolo na zaměřěné na inovace a podnikání

Velvyslanectví USA vyhlašuje nové grantové kolo zaměřené na inovace a podnikání. Projekty mohou podporovat experimentování start-upových konceptů, usnadňovat spojení akademických institucí s průmyslovými partnery, a zdůraznit proces vyučování a učení, které podpoří obchodní využití nápadů. Zájemci mohou požádat o finanční částku v rozmezí od 10.000 do 25.000 dolarů. Více na webových stránkách v angličtině.

Žádosti prosím zasílejte do 5. července 2018.

Grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje speciální grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu. Hledáme projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platforem, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů. Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině zde.

Žádosti prosím zasílejte do 15. dubna 2018.