Program malých grantů

Prostřednictvím programu malých a mimořádných grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA.

Aktuální grantové výzvy, formuláře a podrobné instrukce k jejich vyplnění najdete na stránce v angličtine.

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.).Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

 • Business & Professional Women of the Czech Republic, z.s  – Academy for Women Entrepreneurs – Akademie pro začínající podnikatelky – AWE
 • IOM Prague – Letní škola migrace 2021
 • Czech IVLP Alumni Club, z.s. – IVLP diskuze – kybernetická bezpečnost a dezinformace
 • Oziveni, z.s. – Upgrade českých krajů – metodika protikorupčních nástrojů
 • Junior Achievement Czech, o.p.s. – JA Media Cup – studentská soutěž v podnikatelských dovednostech
 • Kamila Smutná – Akademie pro malé podniky
 • Forum 2000 Foundation – NGO Market 2021 – přehlídka organizací občanské společnosti
 • Prague Security Studies Institute, z.s. –  Ekonomická bezpečnost v 21. století: posilování hodnot česko-amerického volného obchodu
 • Zachraň jídlo, z.s. – Program metodiky darování hotových jídel – snižování ekologické stopy
 • Mladiinfo ČR, z.s. – Angličtina pro všechny – program výuky AJ
 • Cats2cats, z.s. – Posilování podnikatelských dovedností nezávislých farmářek
 • Via Foundation Nadace Via – Umění darovat: posilování institutu filantropie v české společnosti skrze americkou inspiraci
 • Wikimedia Czech Republic, z.s. – Tvorba obsahu Wikipedie v rozličných komunitách
 • Transparency International Czech Republic, o.p.s. – Transparentnost pro vaše uši: tvorba podcastů o Transparency for Your Ears
 • Martin Nekola – Osobnosti české Ameriky – publikace a přednášky
 • Štěpán Suchochleb – 25. ročník festivalu Blues Alive v Šumperku – připomenutí 80. narozenin Boba Dylana
 • Novinářský inkubátor, z.s. – Mediální gramotnost pro seniory – program přednášek
 • Nadační fond vzdělávání a podnikání – Soutež a podnikej – vzdělávací program pro školy
 • Centrum politických studií, z.s. – Český model amerického Kongresu
 • PANT, z.s. – Význam demokracie a lidských práv v kontextu doby – veřejné diskuse
 • Slovo 21, z.s. – Dža Dureder 2021 – školní příprava pro znevýhodněné žáky
 • Prague Security Studies Institute, z.s. – Letní škola NATO
 • The Bakala Foundation – Achillova data – škola investigativního žurnalismu
 • České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s. – Investigace.cz – tvorba audiovizuálního obsahu pro čtenáře v regionech České republiky
 • EKOFEST, z.s. – 9. Film Noir Festival – přehlídka žánrového filmu
 • Institut dokumentárního filmu – 25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě Ji.hlava 2021
 • People in Need, o.p.s. – Jeden svět 2021 – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
 • Charles University, Faculty of Social Sciences – Disent v transatlantické perspektivě – odborná konference
 • ARA ART, z.s. – Make ROMA LGBT More Visible in Czech Republic – výzkum a program týkající se posílení práv LGBT menšiny v rámci romské komunity
 • Prague Shakespeare Company, z.u. – American Theatre Masters/Mistři amerického divadla
 • Transparency International Czech Republic, o.p.s. – Whistleblowers Protection – vzdělávání o ochraně oznamovatelů korupce
 • TUKE.TV, z.s. – Breaking Barriers/Bourání bariér – program porozumění mezi romskou a většinovou společností v ČR
 • Gulag.cz z.s. – Americké inspirace pro české muzea
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. (Gallery of Fine Arts in Ostrava) – STEVEN HOLL: Making Architecture – výstava amerického architekta
 • Prague Pride – Pevné kořeny pro práva LQBTIQ komunity v Česku
 • Ústav nezavislé žurnalistiky, z.ú. – Posilování mediální gramotnosti prostřednictvím únikových her
 • Prague Security Studies Institute – Akademie kybernetické bezpečnosti 2021
 • Evropské hodnoty z.s. – Vzdělávací program pro asistenty/ky poslanců Parlamentu ČR
 • Běhal Fejér Institute, z.s. – UP CLOSE: systémová nerovnost – osvětový program
 • NADACE FORUM 2000 / Forum 2000 Foundation – Forum2000 Online Chats – program virtuálních debat
 • MELTINGPOT z.s. – Meltingpot – virtuální diskusní fórum
 • Jsme #HolkyzMarketingu z.s. – Female Acelerator – posilování kapacit profesionálek v marketingu
 • Opona, z.s. – Maker Faire Prague 2021 – festival inovativních tvůrců
 • POST Bellum, Memory of Nations – Paměť národa – Americká dimenze; projekt orální historie
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s. – Americké lekce – metodika místně ukotveného vzdělávání
 • Centrum Mana, z. s. – Divadelní zpracování a představení podle seriálu M.A.S.H.
 • Fakescape z.s. – Vzdělávání mediální gramotnosti prostřednictvím počítačové hry
 • Institut českého loutkařství – Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM 2021
 • #HolkyzMarketingu — z.s. Akademie #GirlsinMarketing
 • Americké jaro — Festival Americké jaro 2020
 • Asociace českých filmových klubů — 46. letní filmová škola Uherské Hradiště (SFS) – americký filmový program
 • Asociace pro mezinárodní otázky — Posílení hlasu žen v české zahraniční politice
 • Asociace pro mezinárodní otázky — Pražský studentský summit
 • Asociace společenské odpovědnosti — Den Země 2020
 • Centrum politických studií — Český model amerického kongresu
 • Česká ženská lobby — Neviditelná síla
 • Člověk v tísni — Hledá se novinář
 • Člověk v tísni — Jeden svět
 • Dekomunizace, o.s. — Vztahy česko-americké scény moderní hudby a Pocta Ivanovi Královi
 • DOC.DREAM — 24. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2020
 • Forum 2000 — 21. NGO Market
 • Forum 2000 — 24. konference Forum 2000
 • Fórum 50 %, o.p.s. — Role žen v lokálním životě
 • Fotograf 07 — Fotograf Festival #10 – „Uneven Ground“: Shelly Silver a současný americký dokument, výstavy a workshop
 • Frank Bold — „Encyklopedie občanských lobbistů“ – vzdělávací videoklipy pro širokou veřejnost
 • Glopolis — Komunikace advokačních organizací občanské společnosti
 • Gymnázium Šlapanice — Výzva menšin
 • Institut aktivního občanství, z.s — Impact Academy/Akademie dopadu
 • Institut politického marketingu — Akademie profesionálního rozvoje: Vytváření ženských lídrů budoucnosti
 • IOM International Organization for Migration Prague — Letní škola migračních studií 2020
 • JIC, zájmové sdružení právnických osob — Most Brno – Austin
 • Komise J. Williama Fulbrighta v ČR — Program Fulbright-Masaryk pro vedoucí nevládních organizací
 • Konsent, z.s. — Mluvme o souhlasu
 • Loono Konfrontace COVID-19 čelem! — Posílení postavení lidí a institucí ověřeným vedením a elektronickým učením, jak překonat pandemii.
 • Meltingpot — Meltingpot
 • Město Loket — Vojenský den 2020 k 75. výročí osvobození Lokte a západních Čechů a na konci druhé světové války
 • Nadační fond vzdělávání a podnikání — Soutěž a podnikej
 • Nová škola, o. p. s. — Očima romských dětí 2020
 • Pant, z.s. — O Číně v kontextu
 • Post Bellum — Vyvalte sudy
 • Post Bellum, o.p.s. — „Není noci tak tmavé“
 • Prague Pride, z.s. — Prague Pride 2020
 • Prague Security Studies Institute — Cyber Security Academy
 • Slovo 21 — Manushe
 • Spiralis — Trh filantropie
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště — Dotkněte se historie prostřednictvím umění
 • Svět Techniky Ostrava — Podpora kritického myšlení prostřednictvím STEM a vědě o vesmíru
 • Tereza Brian — A. Campbell – vědec NASA v České republice
 • TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. — Vizuální gramotnost pro výuku
 • Transitions — Prague Media Point
 • Transitions — Budování důvěry v kvalitní žurnalistiku a odpovědné zpracování informací prostřednictvím mediální výchovy pro seniory
 • Univerzita Palackého Olomouc — Academia Film Olomouc 2020
 • Ústav mezinárodních vztahů Praha — 12. mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“: Budování udržitelných propojení
 • Vzdělávací a kulturní centrum Broumov — 7. Broumovské diskuse
 • Život v 21. století — Podnikavost pro mladé žeany
 • Agora – Student Agora: Workshops to improve critical thinking skills
 • Alexandra Saulenas – Student media literacy trip to Prague
 • American Spring Festival – American Spring 2019
 • Andrew Ringler – My-emoji
 • ARCHITECTURA, z.s. – Experimental Architecture Biennial #4
 • Artprometheus – How much does freedom cost?
 • Association for International Affairs (AMO) – 70 years of the Alliance and 20 years of Czech membership in NATO as an opportunity for strengthening the voice and awareness of the young generation
 • Association for International Affairs (AMO) – Prague Student Summit
 • Association of Czech Film Clubs – 45th Summer Film School in Uherské Hradiště
 • Better senior Foundation trust – Critical Thinking – Media Cautiousness II
 • Bohemia JazzFest o.p.s. – Bohemia Jazz Fest 2019
 • Center of Political Studies – Czech Model of United States Congress 2019
 • Český klub absolventů IVLP – Alumni Workshops
 • Český rozhlas – Europe without the Iron Curtain 30 years of freedom
 • Charles University – Fostering transatlantic epistemic linkages in critical areas
 • Corey Speck – Speaker – NATO anniversary
 • Czech IVLP Alumni Club – Propaganda and Its Tools in Ex-Soviet Bloc. How to Fight it?
 • Daniel Anýž – American Studies Symposium “The Changing Role of the Media in American Life and Culture”
 • DOC.DREAM – Association for the Support of Documentary Cinema – 23rd Ji.hlava International Documentary Film Festival 2019
 • DOX – Ordinary Heroism: Educational program using American methodology
 • Empower Peace – Women2Women Program
 • European Network for Clinical Legal Education – Developing capacities for lawyers’ ethics
 • Forum 2000 – Forum 2000 Conference
 • Forum 2000 Foundation – 20th NGO Market
 • Foundation for Education and Entrepreneurship – Soutěž a Podnikej
 • Foundation of Prerov Jazz Festival – 36th Czechoslovak Jazz Festival
 • Frank Bold Society – Open Civic Lobbying Workshops for Upholding the Rule of Law & Transparent State
 • Fulbright Commission – Gaudeamus Fair in Brno
 • IOM International Organization for Migration – Summer School on Migration Studies 2019
 • J. William Fulbright Commission – Fulbright-Masaryk Program for NGO Leaders
 • Jan Schurger – USNATO Rapid Trident 2019 Media Tour
 • Junák – Czech Scouting – Objective journalism at WSJ 2019
 • Kimberly Muth – Glass Days – Železný Brod
 • Maker Faire Prague – Empowering Czech women in STEM
 • Martin Nekola – Velvet Revolution University Lectures
 • Masaryk University, Faculty of Social Studies – Energy Security Summer School
 • MELTINGPOT – Meltingpot 2019
 •  Moravská zemská knihovna v Brně  –  InfoUSA – Používej MoZeK
 • Nerudny fest.cz – Freedom Festival 2019
 • Oksana Marafioti – Promotion of Diversity and Empowerment for Roma
 • Opona, o.p.s  – MOON 50
 • Palacký University Olomouc – Academia Film Olomouc 2019
 • Patrik Kaizr – USNATO Rapid Trident 2019 Media Tour
 • People in Need – Media Literacy Project
 • People in Need – One World International Human Rights Festival
 • People in Need – Stories of Injustice
 •  Platforma Týdne inovací, z.s. – Innovations for the Czech Republic
 • Prague Pride – Prague Pride 2019
 • Prague Security Studies Institute – Cyber Security Academy 2019
 • Prague Writers´ Festival Foundation – Prague Writers´ Festival 2019
 • proFem – center for victims of domestic and sexual violence – Break the Silence II
 • ROMEA o. p. s – Training Romani moderators and journalists for internships in the mainstream Czech media
 • Scott Jasper – Scott Jasper Lecture
 • Slovo 21, z. s. – Baruv Fellowship Project
 • Spiralis – Connected Czechia
 • TEREZA, Education Center – GLOBE Games 2019
 • TEREZA, educational center – Solution Journalism for Young Reporters
 • The Institute of Independent Journalism – Media Literacy through High School Newspapers
 • TJ Junior Roma Děčín – TJ Junior Roma Děčín soccer club –  children´s junior team
 • Transitions – Debunking Disinformation: Training the next generation of media literacy instructors, Year III
 • U.S. Ambassador’s Youth Council – A guided exhibition at the American Center: Republic, If You Can Keep It
 • University of Ostrava – 30 Years of Freedom and Democracy – A Commemoration & Critical Reflection for the Future
 • University of West Bohemia in Pilsen – U.S. Point at the University of West Bohemia in Pilsen
 • Vaclav Havel Library – “Getting the Message Across”
 • Vaclav Sochor – ENAM Conference
 • Wikimedia Czech Republic – Let’s develop Wikipedia in Czech Republic
 • University of Economics – Venture Summit 2018
 • Junior Achievement – Student Company of the Year Fair
 • Za lepší život v Praze – Entrepreneurship and innovation
 • James Gabbe – Speaker Program
 • Transitions – Debunking Disinformation at Third Age Universities
 • Prague Security Studies Institute – Cyber Security Academy 2018
 • Inna Kurochkina – The Semantic War
 • KHER – Romani language and literature as a key to mutual understanding
 • Martin Gilian – Rep Your Crew 2019
 • Glopolis – Strengthening Civil Society in Face of New Challenges
 • Divadlo v Řeznické – Mark St. Germain: Relativity – performance
 • Institute of International Relations – 10th International Symposium – Czech Foreign policy: rethinking the future
 • Junák – Czech scout, Scout Institute – Women in Business
 • Nadace Open Society Fund Praha – Advocacy Forum
 • Post Bellum – Our Neighbors‘ Stories
 • Pro bono aliance – Women in Law
 • Transparency International – IMMUNE – Improving Media literacy by Understanding of Mechanisms and strategies of News feeds
 • Sázíme stromy – Alley of 100 Years of U.S.-Czech Relations 1918-2018
 • ARPOK – Students‘ Campaigns
 • Awen Amenca – Engagement of parents from socially excluded localities with local schools
 • Centrum pro lidská práva a demokratizaci – Bulletin of the Czech Centre for Human Rights and Democracy
 • Klub Barvalipen – The Role of the Roma Middle Class in the Contemporary Society
 • Slovo 21 – Dža Dureder – Go Ahead!
 • Frank Bold Society – “Spotlight”: Citizen Participation App (Not Only) for Defending Democracy
 • The Institute of Independent Journalism – The Lobbyists’ Visits
 • Romea – Lety Roma Concentration Camp – Virtual Reality Walkthrough
 • Moravská zemská knihovna v Brně – Media Literacy Month
 • ProFem – Break the Silence
 • PAF – Mind the Gap – 18th PAF Olomouc Film Festival
 • Nerudný fest.cz – Concert for future
 • In IUSTITIA – Making Hate Crime Visible 2018
 • AMO – Prague Student Summit
 • Mezipatra – 19th Queer Film Festival
 • Young Talents – SIGNAL Festival
 • The Board of Regents of the University of Wisconsin System – Gido’s Voices! Connecting Creative Czech Youth with Gideon Klein
 • RFE/RL, Inc. – Regional Reporting Fellowship
 • Barry Wood – Lecture on the topic of Silicon Valley
 • DOX Prague – LIBENSKY/BRYCHTOVA/CHIHULY publication
 • Muzeum Malešov – Commemorating U.S.-Czech politician Charles Jonas
 • Doc Dream – spolek – American Czech Dream at IDFF Jihlava
 • Nadace Partnerství – Liberty Trees 2018
 • Nadační fond Festival spisovatelů Praha – 100 events: 1000 ideas – American Authors at PWF
 • CARE, Česká republika – Unknown history of aid provided by the USA to Czechoslovakia
 • Ústav pro česko-americké vztahy, z.u. – American Musicians at American Spring 2018
 • Nerudný fest.cz American musicians at Youth Tunes Jazz festival (Mladí Ladí Jazz)
 • Meltingpot, z.s. Meltingpot 2018- American speakers at largest international speaker’s forum in the Czech Republic.
 • Člověk v tísni, o.p.s. – American Films and Filmmakers at One World Human Rights Festival
 • EUROPEUM – Czech-U.S. security cooperation in NATO: history and future perspectives
 • Evropské hodnoty – Life in Democracy – 100 years of Czech American Friendship
 • AMO – U.S. – Czech Relations 100 Years After – International Conference
 • Sonya Darrow – Pathways – photo exhibition in Prague, Brno and Protivín
 • Czech Baseball Association – History of baseball in the Czech Republic and its American roots – exhibition
 • Michaela LeDoux – Making Connections: multigenerational vignettes of life in the Czech Republic and the United States
 • Ericka Young – American/Czech Relations
 • Maeve Duffy – American Theatre
 • Czech Baseball Association – Lectures and clinics – Cal Ripken
 • Martin Nekola – Czechs in the USA and the Struggle for Independence and Freedom for Czechoslovakia
 • Forum 2000 Foundation – 19th NGO Market
 • Forum 2000 Foundation – 22nd Annual Forum 2000 Conference
 • Center of Political Studies – Czech Model of American Congress
 • ARA ART – International Roma Day Celebrations
 • Center for Democratic Education – Development and Implementation of 25 Democratic and Human Rights Lectures in Disadvantaged Regions in the Czech Republic
 • Paul Goldsmith – Prague 1968 Photographs of Paul Goldsmith
 • Zdeněk Jurásek – European Route 66 Festival
 • DROM – Romani Centre Roma Online TV – Phase 1
 • Junák – Czech scout, Scout Institute – Media in Changing World 2
 • Charles University – Faculty of Social Sciences – Fostering transnational academic linkages, exchanging perspectives
 • Nová škola, o.p.s. – Throughout the Eyes of Roma Children 2018
 • Tereza Engelová – European Network of American Alumni Association Conference in Italy
 • Society for the renewal of Únětice Culture – 6th Czech Ukulele Festival
 • TEDxKarloyVary – TEDxKarlovyVary Conference
 • Palacký University Oloouc – Academia Film Olomouc
 • TEREZA, Educational Centre – Globe Games 2018
 • International Organization for Migration IOM – Summer School on Migration Studies
 • Frank Bold Society – Register of Contracts as a Tool of Citizen Engagement
 • Michael Royce – Lecture for Czech artists and curators
 • Prague Pride – Prague Pride 2018
 • Institute of Contemporary History, Czech Academy of Science – Genocide of Roma and its Consequences in Czech Contexts
 • Town Cultural Center Náměšť nad Oslavou – Folk Holidays 2018
 • Association of Czech Film Clubs – Summer Film School in Uherské Hradiště
 • Thomas Dine – Pilzen Talks
 • Zachraň jídlo – Let’s glean
 • Meeting Brno – Women’s Day
 • Sdružení pro iLiteraturu – Hidden Gems of American Fiction
 • Post Bellum – Memory of Nation – Exhibition
 • ROMEA – One Hundred Years in the Czech Lands from the Romani Perspective
 • Queer Geography – Queer Geography Stigma
 • Meet Factory – Artists in Residence 2018
 • Charles University, Faculty of Mathematics and Physics – Role Models in Physics
 • Forum 50% – Women Can Do It
 • Palacký University Olomouc – E-Safety against hoax and fake news at Czech schools
 • Association of Social Responsibility – Giving Tuesday
 • Marie Čtveráčková – Synth Library Prague
 • Economics Institute of the Czech Academy of Sciences – Female Researchers Mentoring Program
 • Prague Shakespeare Company – Masaryk in America – performance
 • Construction of the historical assembly line Ford USA – Historical assembly line FORD USA
 • Foundation of Přerov Jazz Festival – 35th Czechoslovak Jazz Festival
 • Terezín Initiative Institute – Let Me Be Myself
 • David Sís – Production of documentary film
 • Hana Ulmanová – American Studies Symposium – Salzburg
 • TEREZA, Educational Centre – Young Reporters Program
 • Nadační fond lpeší senior – Critical Thinking Program for seniors
 • Fulbright Commission – Fulbright Masaryk Scholarship for NGOs, ETAs and Gaudeamus Fair in Brno
 • Stanley Sloan – American Speaker
 • Jessica Litwak – Fear and Love/ Every Soul Deserves a home
 • Divadlo Archa — Fear and Love/ Every Soul Deserves a home
 • Ara Art – International Roma Day
 • Kongres žen – Women’s Congress 2017
 • Spiralis – Empowering Women Social Entrepreneurs as Leaders
 • Česká ženská lobby – One Billion Rising
 • Matt Kwasiborski – Leveraging American Student Expertise to Enhance the Czech Campus
 • Transparency International ČR — EXTRAPOLA©TION
 • Frank Bold Society – Community monitoring of fair elections
 • Arte della Tlampač – Stand=up Comedy performances in Czech Regions
 • Slovo 21 – Manushe
 • Čtvrtá vlna – Čtvrtá vlna
 • Asociace společenské odpovědnosti – Giving Tuesday
 • Romea – trainings and individaul sessions for future Roma journalists
 • J. William Fulbright Commission – Enhancing Mutual understanding
 • Hannah Sachs – Theater for Social Change
 • Fenester – American speakers featuring in a lecture series“ History, Theory and Criticism of Architecture
 • Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – America in Literature and Cinematography
 • Kristyna Basna – Transparency of topu public officials’ salaries
 • Norm-a Galerie – Exhibition letter to the Mayor: Prague
 • Martin Gilian – Rep Your Country 2018
 • Lunchmeat – Lunchmeat festival 2017
 • Transitions – Debunking Disinformation: A training program for Czech Journalism Students
 • Transitions – Debunking Disinformation at Third Age Universities
 • Evropské hodnoty – American Speaker at Homeaffairs Conference
 • Slovo 21 – Baruv Fellow Program
 • Nadace Forum 2000 — 21st Forum 2000 Conference
 • DOC. Dream Services — 21st Jihlava International Documentary Film Festival 2017
 • Univerzita Karlova, Filozoficka Fakulta — Contemporary African-American visual art: James Richmond-Edwards
 • Galerie Nativ — Contemporary African-American visual art: Vanessa German
 • Nadacni fond Festival spisovatelu Praha — 27. International Prague Writer’s Festival
 • Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou — Folk Holidays Festival 2017
 • Evropske hodnoty, z.s. — STRATCOM SUMMIT 2017
 • Univerzita Karlova (FSV) —Make Art not War
 • Konsent, z.s. — No to sexism
 • Nadace Michaela Kocaba — Roma Spirit 2016 in the Czech Republic
 • Akademie múzických umění v Praze (FAMU) — Insight into American film industry – FAMUFEST 2017
 • Ostravske centrum nove hudby — To support the participation of 22 artists from the U.S. at Ostrava Days 2017
 • Association for International Affairs (AMO) — Prague Student Summit
 • Mikrobiologický ústav AV ČR — Science for Kids – Yeasts in our Life
 • Demagog.cz — Fact-check Kick-Start!
 • Nová škola — Through the Eyes of Roma Children 2017
 • IQ Roma servis — Enhancing proactive Roma communities
 • Prague Security Studies Institute — NATO Summer School
 • CEVRO Institut — The Czech Republic: The Shape We’re In the Area of the National Security
 • Vysoká škola ekonomická v Praze xPORT Business Accelerator — Venture Summit
 • Miret — Migration as a part of us
 • Oziveni, o.s. — Corruption-less tour
 • Divadlo v Reznicke — Czech First Opening Night of drama play EXPATRIATE by Bill C. Davis
 • Liam Hallahan — REDPILL: a nice guy’s lament
 • Zachran jidlo — Let’s glean!
 • ARCHITECTURA — Experimental Architecture Biennial #3
 • Ústav pro česko—americké vztahy — American Spring 2017 ( Women in today’s World)
 • Nerudný fest.cz — Youth Tunes Jazz
 • Institute of Documentary Film — East Doc Platform 2017
 • Univerzita Karlova, FSV — Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: The Transatlantic Alliance and its Past and Current Challenges
 • Meltingpot — Meltingpot
 • Člověk v tísni — One World International Human Rights Documentary Film Festival 2017
 • Centrum pro studium diplomacie a politiky — Czech Model of United States Congress
 • TEREZA, vzdělávací centrum — GLOBE Games 2017
 • Ústav mezinárodních vztahů — The rise of the radical right in Central and Eastern Europe
 • Prague Pride — Prague Pride 2017 – let’s be fair
 • Prague Fringe s.r.o — 16th Prague Fringe
 • EDUNIKA — Eduspace Brno 2017
 • JAZZFESTBRNO AHEAD — International Jazz Festival JAZZFESTBRNO 2017
 • Asociace Českých filmových klubů — 43. letní filmová škola Uherské Hradiště
 • Spolek Česká a Slovenská asociace amerikanistů — Travel grant for one plenary speaker at the 21st International Colloquium of American Studies
 • InBaze — Love is common for all of us – Intercultural festival RefuFest
 • Mezipatra, z.s. — 18th Queer Film Festival Mezipatra
 • Glopolis — World on a Plate
 • Univerzita Palackého v Olomouci — International Festival of Science Documentary Films Academia Film Olomouc
 • Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta designu a umění ladislava Sutnara — Ladislav Sutnar 120 let
 • Pamatník Šoa — Educational program „Heroic Imagination Project“
 • Nadace Open Society Fund Praha — Journalism Award 2016
 • IOM — Summer School on Migration Studies 2017
 • DROM, romské středisko — Discovering USA
 • TJ Junior Roma Děčín — dětský fotbalový klub
 • FEBIOFEST — Prague International Film Festival
 • Czech and Slovak Cultural Center of Minnesota — 2017 Czech tour of “The Accidental Hero”
 • Regents of the University of Minnesota — Project SPICES: Supporting Practices for Increased Inclusion in the Czech Republic Educational System
 • In IUSTITIA — Making hate violence visible
 • reSITE — reSITE 2017: In/visible City
 • Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu — International Festival of Animated Films— Anifilm
 • Nadace Partnerství — Cultural Differences (and Similarities) in Fundraising for NGOs (Coaching)
 • David Drevnak — We are Roma: Celebrations of the International Roma Day
 • DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu- 20th Jihlava International Documentary Film Festival 2016
 • JAKO BYCH TU NEBYL – 100 Years of The National Park Service
 • EKOFEST — Noir Film Festival 2016
 • AMO- Prague Student Summit
 • TJ Sokol Jihlava — Talks
 • Young Talents — SIGNAL Light Festival
 • Divadlo KoMa — Staging of the theatre play Proof
 • Divadlo Archa — New Bohemia
 • Prague Shakespeare Company — Lisa Lope LGBT performance, lecture and workshop
 • Centrum pro studium diplomacie a politiky, z.s. — The Velvet Month
 • Gymnázium Pierra de Coubertina- Eurolyra (recitation competition in foreign languages)
 • Glopolis — The World on a Plate 2016
 • Nadace Michaela Kocába — Roma Spirit 2016 in the Czech Republic
 • Čtyři dny — Youarenowhere
 • Junák – český skaut, Skautský institute, z. s.- Media in Changing World
 • Běhal-Fejér Institute —  P651 American Talks
 • DGAFASAP — Exhibition and panel discussion with Aaron ‘WHEELZ’ Fotheringham
 • Most pro —Building bridges between us
 • STARUPING — SU Finance and trainings of SU Startup
 • Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 2016 — U.S. Presidential Debate Simulations
 • Miret — Romano drom 2016
 • Akademie múzických umění v Praze (FAMU) — American Independent Films at FAMU(fest)
 • Masarykova Univerzita — Using Inclusive Practices to Internationalize Higher Education: a joint initiative of Masaryk University and University of Minnesota
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR — Crafting strong messages for pro-migration discourse
 • Meltingpot — Meltingpot Forum 2016
 • Společnost Jindřicha Chalupeckého — Social Engagement in Czech and American Art – a public program by Pablo Helguera in context of the Jindrich Chalupecky Award 2016
 • Richard Olehla — American Literature Today, social media
 • Ostravské centrum nové hudby — NODO 2016 – New Opera Days Ostrava – participation of Petr Kotík, String Noise (Pauline Kim Harris, Conrad Harris) and Thomas Verchot
 • Jaroslav Mašek – Kidblog 2016 – International Blogging Project
 • Nadace Forum 2000 — 20th Annual Conference Forum 2000
 • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd — Migration, Immigration, Emigration and Europe – Changes, History, the Present
 • Bluegrassová Asociace ČR– Banjo Jamboree 2016
 • Univerzita Karlova – Summer Seminar on “Nationalism, Religion and Violence in Europe” and a Roundtable on “Past, Present and Future of Global Migration”
 • Česká filharmonie, Galerie Rudolfinum – Taryn Simon
 • Zapomenutí – Neighbours who Disappeared – Lost things from Attic
 • Masarykova Univerzita – Summer School on Energy Security
 • Nová škola . – Through the Eyes of Roma Children
 • Slovo 21 – BY HEART, empowerment of Roma Women
 • Mezipatra – 17th Queer Film Festival Mezipatra
 • reSITE – Urban – architecture Festival: Cities in Migration 2016
 • Fórum 50 % – Empowering Women Leaders across the Ocean
 • FEL ČVUT – US-CZ workshop on start-up culture and innovation in academia
 • Martin Gilian – Undisputed World Bboy Masters 2017
 • Národní divadlo – Beryl Korot, Steve Reich: THREE TALES
 • Univerzita Palackého v Olomouci — Academia Film Olomouc
 • Ústav pro česko-americké vztahy — American Spring
 • TEREZA — Globe Games 2016
 • Prague Fringe — 15th Prague Fringe
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta — American Poetry on the Radio
 • Fenester — Amie Siegel
 • Centrum pro studium diplomacie a politiky — Czech Model of the U.S. Congress
 • Asociace pro mezinárodní otázky — Prague Student Summit-Model NATO
 • MeetFactory, o.p.s. — Still Acts
 • Člověk v tísni — One World
 • Asociace českých filmových klubů —42nd  Summer Film School in Uherské Hradiště
 • Muzeum romské kultury — Roma Rising
 • Galerie Nativ – Matika Wilbur — Native Americans today exhibition
 • Občanské sdružení Pro Photo — Exhibition of Photographs Farm Security Administration
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům — Fostering informed debates on refugees and migration
 • In IUSTITIA – Hate Violence in the Czech Republic — Monitoring and Analysis
 • Forum 2000 Foundation — NGO Market
 • Public Art — Prague-New York Effects
 • Institut dokumentárního filmu— East Doc Platform 2016
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně— Spreading American Language and Culture in the Zlín Region
 • Evropské hodnoty – HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague 2016
 • Ústav mezinárodních vztahů — 8th International Symposium “Czech Foreign Policy”
 • Společnost Rožmberk — US-Czech Artisan Blacksmith Exchange
 • IOM Mezinárodní organizace pro migraci — Summer School on Migration Studies 2016
 • Tripitaka — Ghettofest
 • Fotograf 07 – Festival Fotograf #6 – Culture / Nature: Mark Dorf in art residence and exhibition
 • Sdružení pro iLiteraturu — History in American Fiction
 • MeetFactory —  MeetFactory U.S. Call for Artists-in-Residence 2015
 • JAZZFESTBRNO — International jazz festival JAZZFESTBRNO 2016
 • Oživení — Evaluation of the Czech Counties – Elections 2016
 • Romano jasnica — 12th Multicoloured festival
 • Sdružení pro integraci a migraci — Integration Through Work
 • InBáze — RefuFest, intercultural festival
 • Pro bono alliance – Pro Bono Response — Lawyers in Times of Refugee and Other Crises
 • Frank Bold Society — Bridging the gap: strengthening communication between citizens and legislators
 • Naši Politici — Transparent Finance of Regional Councils
 • Jan Syruček- Bo Hai — Film About Vietnamese Community
 • Prague Pride — Prague Pride 2016 – love is actually the same for everyone
 • Spolek na obnovu Únětické kultury — The 4th Czech Ukulele Festival
 • PSSI — Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises — Mezinárodní konference, Praha, 21.—22. června
 • Prague Fringe — 14. Pražský Fringe Festival, Praha—Malá Strana, 22.—30. května
 • Centrum pro studium diplomacie a politiky — Český model amerického kongresu 2015, Plzeň, 5.—10. září
 • Czechitas — IT kurzy pro ženy
 • Prague Pride — Prague Pride 2015 — Festival/Průvod Prahou, 10.—16. srpna
 • Nicholas Davis — A Rare and Lovely Flower — recitál, Praha, 8.—14. listopadu
 • Česká kosmická kancelář — přednášky profesora a bývalého astronauta Scotta Parazinského, Praha, 29. června — 1. července
 • TransFusion — The Town Called X — divadelní představení v několika městech v ČR
 • Česká a slovenská asociace amerikanistů — 20. mezinárodní kolokvium, Olomouc, 18.—19. června
 • Sdružení TEREZA — GLOBE Games — oslava 20 let programu GLOBE, Praha, 28.—31. května
 • AMO — Ukraine in U.S. Foreign Policy — Přednáška/Diskuse
 • CEDU — Centrum pro demokratické učení — Škola pro demokracii — Žákovské parlamenty
 • Ostravské centrum nové hudby — Ostravské dny 2015 — šest amerických skladatelů na Ovstravských dnech — Institutu a Festivalu nové hudby, Ostrana, 10.—29. srpna
 • Galerie Jaroslava Fragnera — Bienále experimentální architektury #2 — výstava
 • Společnost Jindřicha Chalupeckého — Cena Jindřicha Chalupeckého 2015 — předsedkyně poroty Holly Block, ředitelka The Bronx Museum of the Arts, Praha, Brno, 18.—22. listopadu
 • Studio BUBEC — výstava účastníků rezidenční pobytů v Praze
 • Jihočeská univerzita  — Letní škola migrace a integrace — diskuse/přednášky, České Budějovice, 18.—23. srpna
 • Náměšť nad Oslavou — Folkové prázdniny 2015, Náměsť nad Oslavou, 25. července — 1. srpna
 • DOC DREAM — 19th Jihlava Documentary Film Festival, October 27-31
 • EKOFEST — Noir Film Festival 2015
 • Forum 2000 — Conference
 • Chateau Liten — Diva Jarmila Novotna — Exhibition at the Czech Museum of Music, June 6—November 2
 • Juristi — Anti-Corruption Laws 4 student 4 legal workshops
 • Art and Theater Institute — Prague Quadrennial — 10-day exhibition
 • The Forgotten Ones — Neighbors Who Disappeared — Research, exhibits
 • Bohemia JazzFest — 10th Bohemia JazzFest — July 9—19
 • Kamera Oko — International Film Festival — Women Behind the Camera — debate with professor Alexis Krasilovsky from Department of Cinema and Television Arts, California State University, Ostrava, September 26—27
 • FAMU FAMUFEST 2015 Exposed! — Student Work Festival
 • Czech Jazz Society — 18th Czech Jazz Workshop 2015 — Classes/ Concerts, August 1—9
 • Renewal of Unetice — 3rd Czech Ukulele Festival, July 24—27
 • Palacky University — Citizenship Summer School Education Teacher Training
 • League of Human Rights I Decide Human Rights Awareness Disabled
 • INI Project Vera Jirousova Award Conference — David Joselit, distinguished professor at the City University of New York, November 6
 • Art in box Hella Hammid: Feminine Art Photography Exhibition/ Lecture
 • Masarykova Univerzita, Brno — Mezinárodní konference amerikanistů a kanadianistů, 5.-7. února 2015
 • Institut dokumentárního filmu — East Doc Paltform – američtí přednášející na semináři pro mladé filmaře
 • Asociace pro mezinárodní otázky — Model NATO
 • ROMEA, o.p.s. — Projekt začlenění romské historie a kultury do osnov vzdělávání na základních školách
 • Platforma pro sociální bydlení — Pilotování metodiky “ Rapid Re-housing” v Brně
 • MeetFactory Praha — Rezidence amerických umělců 2015
 • Asociace českých filmových klubů — Americký program na letní filmové škole 2015 v Uherském Hradišti
 • Forum 2000 — NGO Market 2015 – přehlídka neziskového sektoru
 • Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka — Festival American Spring
 • reSITE — Konference reSITE 2015 – Sdílené město
 • Bluegrass asociace České republiky — Festival Banjo Jamboree 2015
 • Evropské hodnoty — Letní akademie Evropských hodnot
 • United States Institute for Theatre Technology (USITT) — Americká expozice na Pražském kvadrienále 2015
 • Mladí Ladí Jazz — američtí umělci na jazzové přehlídce
 • Katedra politologie VŠE — Protikorupční barometr
 • Univerzita Palackého Olomouc — Academia Film Olomouc – festival dokumentárních filmů o vědě a výzkumu
 • Tripitaka — Brundibár z ghetto – nastudování a představení dětské opery
 • DOX Praha — Výstava ART BRUT
 • Spiralis — Síť občanských protikorupčních iniciativ v České republice
 • Člověk v tísni — Festival Jeden svět 2015
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce — Olomoucké dny ekologie – Krajina a člověk
 • Fakulta sociálních studií UK — Allen Ginsberg Memorial Freedom Festival