Grant na podporu žen (Women’s Empowerment Grant)

Při příležitosti Mezinárodního dne žen vyhlašuje Velvyslanectví USA v Praze druhý ročník programu Malých grantů se zaměřením na podporu žen a zlepšení jejich postavení ve společnosti. Navrhované projekty by měly podporovat aktivity žen v politice, byznysu a veřejném životě v České republice.

Velvyslanectví vyzývá k podání grantových projektů, podporujících gendrovou rovnost, odstraňujících překážky bránící ženám prosadit se ve vedoucích funkcích a bojujících proti stereotypům znesnadňujícím uplatnění žen v české společnosti. Jedním z cílů je i zapojení mužů do těchto aktivit.

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • podpora angažovanosti žen v politice na místní, krajské a celostátní úrovni prostřednictvím vzdělávacích iniciativ, poradenských programů atp.;
  • podpora většího zapojení žen do ekonomiky, včetně podpory podnikání, zlepšení přístupu ke kapitálu a odstranění bariér k vedoucím funkcím v byznysu;
  • boj proti stereotypům znesnadňujícím kariérní růst žen v české společnosti ve veřejné sféře, neziskovém sektoru a ekonomice, včetně využití informačních kampaní nebo prostřednictvím kulturních iniciativ;
  • prevence násilí na ženách.

Granty Velvyslanectví USA nesmí financovat náboženské organizace nebo stranickou politickou činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, veřejné sbírky a dobročinnou činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum, projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj nebo úhrada nákladů na provoz organizace, zdravotní péči a náklady na reprezentaci. Velvyslanectví také nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům, jejichž cílem je vytvářet zisk.
Jak požádat o grant:

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu GrantsPrague@state.gov

Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 17. dubna 2017.

Návrhy projektů v angličtině je třeba vypracovat podle těchto instrukcí. Každý žadatel obdrží do tří dnů potvrzení o zařazení žádosti do grantového kola. Pokud potvrzení neobdržíte, prosím zkontaktujte Oddělení veřejné diplomacie.

Dotazy ohledně grantové žádosti posílejte na adresu GrantsPrague@state.gov, s předmětem e-mailu Grantová výzva – posílení postavení žen ve společnosti.

Přihlášky bez všech formálních náležitostí a přihlášky, které velvyslanectví obdrží po uzávěrce, budou vyřazeny.

Přihlášky bude posuzovat grantová komise složená z pracovníků Velvyslanectví USA. Úspěšní žadatelé poté obdrží grantové formuláře a podrobné instrukce ohledně následné administrace grantu.

Velvyslanectví USA dostává v každém grantovém kole velký počet grantových přihlášek – množství podpořených projektů závisí na výši finančních prostředků, které má velvyslanectví v danou chvíli k dispozici.

Další informace o této grantové výzvě najdete na naší stránce v angličtině.