Děti pomáhaly se sklizní ambasádní zeleninové zahrádky

A group of children from the Pruhonice Pre-school joined us for the fruit and vegetable garden harvest.

Skupina dětí z Mateřské školy Průhonice se 9. září 2014 přidala ke sklizni zeleninové zahrádky. Zatímco si děti užívaly praktickou zkušenost, měly možnost naučit se názvy různého ovoce a zeleniny a základní informace o jejich pěstování a sklízení. Poté děti některé z plodů, které sklidily, také ochutnávaly. Po sklízení ovoce a zeleniny si zahrály různé hry, které zahrnovaly i poznávání ovoce a zeleniny pouze po hmatu nebo soutěž ve sbírání vykopaných brambor.

Tento projekt navazuje na aktivity první dámy, Michelle Obamové (Let’s Move a Zeleninová zahrádka Bílého domu) a Ministerstva zemědělství Spojených států (Peoples‘ Garden), zaměřené na komunitní zahradničení, zdravý životní styl a praktiky dlouhodobě udržitelného rozvoje se zaměřením na širokou veřejnost, školy a školky. Od roku 2011 je partnerem tohoto projektu Zemědělské kanceláře Velvyslanectví USA Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

V tomto roce Dendrologická zahrada přestavila veřejnosti nově založenou „Užitkovou zahradu“ s výsadbami starých odrůd jabloní a méně známých druhů ovocných dřevin. Pro teplomilné ovoce je určena malá fíkovna, na opěrných konstrukcích rostou révy a dosud málo známé drobnoplodé aktinidie. Pro porovnání je zde soustředěna přehlídka odrůd jahod, malin, rybízů a angreštů. V zeleninových záhonech se pěstují vedle tradičních a oblíbených druhů také ty méně známé. V zahradě se používají postupy zakládání a údržby záhonů šetrné k životnímu prostředí.

Na realizaci této zahrádky se finančně podílí Ministerstvo zeměděltví Spojených států. Další informace najdete na www.aic.cz/zahradkawww.dendrologickazahrada.cz.