ČVUT bude spolupracovat s Univerzitou Nebraska v Lincolnu

The signing ceremony of a Memorandum of Understanding between the University of Nebraska-Lincoln and the Czech Technical University

Kulturní atašé Erin Kotheimer se 21. března zúčastnila podpisu Memoranda o porozumění mezi University of Nebraska v Lincolnu a Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Dohoda, kterou podepsali rektor University of Nebraska v Lincolnu Harvey Perlman a rektor ČVUT Petr Konvalinka, umožní například spolupráci obou univerzit v oblasti vodního hospodářství a strojírenství a výměnu studentů v obou směrech.